Resultatförbättring för Green Cargo 2010

Green Cargo har under året lyckats vända det underliggande rörelseresultat som för 2010 blev 13 MSEK. Det är en förbättring med 167 MSEK jämfört med 2009. Resultatförbättringen nåddes trots problem i infrastrukturen både i början och slutet av året.

-       Vi vet att punktliga leveranser är viktigt för våra kunder. Under 2010 levererade vi mer än 9 av 10 godsvagnar inom utlovad timme. Detta trots att Trafikverket misslyckades med snöröjningen för godstrafiken under två vinterperioder. Vår ambition är att med eget arbete och bättre insatser från Trafikverkets sida, kunna återfå den kvalitet vi hade innan vinterproblemen, säger Green Cargos VD Mikael Stöhr.

Presentationen av nya innovativa transportlösningar har resulterat i flera viktiga transportavtal. Bland annat har det enskilt största transportavtalet i Green Cargos historia tecknats 2010, värt ca 350 miljoner kr årligen i sex år.

Under året levererades nya ellok, moderniserade diesellok och mot slutet av året leverades de första moderniserade elloken. Den pågående lokinvesteringen är totalt värd drygt 1,5 miljarder SEK och löper under tre år.

-       Den viktigaste frågan för oss idag är att vara en trygg och punktlig leverantör. När vi nu investerar i 104 moderniserade lok och 16 nya lok så är det en förutsättning för att kunna vara en pålitlig partner för näringslivet även i framtiden, säger Mikael Stöhr.

Green Cargos tredjepartslogistik har gjort sitt bästa år någonsin och har utvecklats till landets näst största aktör inom tredjepartslogistiken.

2010 i korthet:

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 181 MSEK (5 889)
  • Koncernens rörelseresultat rensat för omstruktureringskostnader 2010: 13 MSEK (-154). Resultat inklusive omstrukturering och efter finansiella poster 2010: - 132 MSEK (-223)
  • Punktligheten till kund blev 92 procent inom utlovad timme för helåret. Det är en minskning från senare års 95 procents punktlighet, vilket främst förklaras av vinterproblem i infrastrukturen
  • Green Cargo har tecknat ett sexårigt avtal med ScandFibre Logistics, värt 350 MSEK årligen. Det är det största enskilda avtalet sedan Green Cargo bildades för tio år sedan.
  • Intermodala pendeltåg till orter i Tyskland startades under året, med avgångar sex dagar i veckan
  • Tredjepartslogistiken har haft en lönsam tillväxt med 22 procent under 2010 och verksamheten är sedan 1 november överförd i dotterbolaget Green Cargo Logistics
  • En krympande och förlusttyngd godstågstrafik i Jämtland har fått en utvecklingsmöjlighet genom samarbete med Inlandsbanan AB, som nu fungerar som tågdragare åt Green Cargo

Bokslutskommunikén finns att ladda hem här.  

Kontaktpersoner:
Mikael Stöhr, VD Green Cargo, tel 010 455 55 53
Mariann Östansjö, ekonomidirektör Green Cargo, tel 010 455 54 36

Green Cargo är ett transport- och logistikföretag med järnvägen som bas, vi kör ca 65 procent av Sveriges godståg och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har ca 2 700 anställda och en årsomsättning på ca 6,2 miljarder SEK. Dotterbolag: Green Cargo Logistics AB, NTR AB och Green Cargo A/S (Danmark). Green Cargo äger 67 procent i Hallsbergs Terminal AB och 49 procent i DB Schenker Rail Scandinavia.

Taggar:

Om oss

Green Cargo är ett nationellt och internationellt logistikföretag. Vi arbetar för en hållbar utveckling, för att leverera logistiklösningar som möter våra kunders behov. Vi kör tåg så långt det går och med lastbil för att nå ända fram. Green Cargo tar hand om ditt samlade transport- och logistikbehov genom miljömärkta transporter med tåg och bil samt tjänster inom tredjepartslogistik. 90 procent av våra transporter sker med eldrivna tåg och hela Green Cargos transportverksamhet är märkt Bra Miljöval.

Prenumerera