Godis för tredjepartslogistiker – LEAF väljer Green Cargo Logistics

LEAF är marknadsledande inom sockerkonfektyr i Skandinavien. Från och med hösten 2012 tar Green Cargo Logistics hand om logistiken för den svenska, danska och norska marknaden och får ett utökat personalbehov på ytterligare 35 personer för den kraftigt växande verksamheten i Helsingborg.

LEAF och Green Cargo Logistics har tecknat ett flerårigt avtal gällande lagring, hantering, displayproduktion och distribution. LEAF består av kända varumärken såsom Malaco, Läkerol samt Ahlgrens bilar. Dessa produkter kommer att hanteras i Green Cargos nya lager på Ättekulla i Helsingborg som färdigställs under hösten. Logistiklösningen baseras på Green Cargo Logistics kvalitetssäkrade effektiva produktion inom segmentet Dagligvaror.

– Vi ser stora fördelar med att centralisera till ett skandinaviskt lager. Flödet är relativt jämnt över året men naturligtvis finns det större toppar kring jul- och påskhelgerna som ställer höga krav på samarbetet med Green Cargo Logistics. Green Cargo Logistics arbetar redan med många av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln och erbjuder intressanta lösningar för vår verksamhet, säger Mattias Jönsson, Supply Service Director på LEAF Scandic.

Håkan Lindberg, regionchef på Green Cargo Logistics, ser fram emot det kommande arbetet med LEAF.

– Det är ett stort förtroende att få ansvara för deras försörjningsprocess på skandinavisk nivå och vi är på nytt glada och stolta över att vår kvalitetssäkrade och effektiva produktion inom segmentet Dagligvaror burit frukt. Dagligvaror är det största och ett av de högst prioriterade segmenten inom Green Cargo Logistics.

– Vi startar denna verksamhet successivt under 2012 och kommer när verksamheten är fullt utbyggd att sysselsätta ca 35 personer, lägger Håkan Lindberg till.

Green Cargo Logistics har med sina stora satsningar på nya fastigheter om 60.000 kvm i Helsingborg skapat förutsättningar för fortsatt expansion inom sina prioriterade segment. Totalt kommer helsingborgsverksamheten att förfoga över 90.000 kvm under hösten 2012.

– Vi har kunnat svara upp mot de höga krav som våra globala kunder ställer och ligger mycket väl till i de kvalitetsuppföljningar som de genomför. Avgörande för att kunna hävda sig inom dagligvarusegmentet är kompetens, effektivitet och fortlöpande utveckling. Att vi dessutom har ett uttalat miljöfokus är ett plus för dagligvarukunderna, säger Jan-Ola Wede, Marknadsdirektör, Green Cargo Logistics.

Kontakt:
Håkan Lindberg, Regionchef Syd, Green Cargo Logistics Helsingborg, tel 010 – 455 5013
Mattias Jönsson, Supply Service Director LEAF Scandic, tel 040 – 324209

Green Cargo Logistics AB är Sveriges snabbast växande företag inom tredjepartslogistik och är näst störst på den nordiska marknaden. Företagets motto "Passion for Logistics" borgar för en hög kvalitet, kontinuerlig utveckling samt ett nära samarbete med sina kunder. Företaget förfogar över 260.000 kvm lageryta som finns lokaliserade i Göteborg, Helsingborg, Jordbro, Norrköping, Göteborg och Köpenhamn.

LEAF Sverige ingår sedan den 16 februari 2012 i Cloettakoncernen i och med samgåendet mellan LEAF och Cloetta. Cloettas lagerlösning i Norrköping berörs inte av ovan beskrivna konsolidering.
Den nya koncernen är en ledande aktör på den nordiska konfektyrmarknaden samt i Italien och Nederländerna. Sammantaget säljs Cloettakoncernens produkter i mer än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Koncernen har 12 fabriker i sex länder, varav tre i Sverige.

Taggar: