Grimaldi Industri säkrar kontinuiteten i Toolex Alphas svenska verksamhet

Grimaldi Industri säkrar kontinuiteten i Toolex Alphas svenska verksamhet Grimaldi Industri har tillkännagivit att de kommer att ta över 100 % av rörelsen i det svenska företaget Toolex Alpha. Därmed säkras också kontinuiteten för en fortsatt utveckling och service av Toolex Alphas CD- och DVD-produktionslinjer samt övriga produkter utvecklade av Toolex Alpha. Grimaldi Industri AB är en svensk verkstadskoncern som består av ett antal svenska och internationella företag, med en total omsättning på 2.800 MSEK och cirka 2.000 anställda. "Vi ägde och utvecklade Toolex Alpha under åren 1988 till börsnoteringen 1996 " säger Salvatore Grimaldi, VD och koncernchef för Grimaldi Industri. "När vi nu återigen själva driver den svenska verksamheten, kommer vi att värna om våra kunder och ge dem den bästa service på Toolex Alphas system och maskiner. Målsättningen är att återigen göra Toolex Alpha Sweden världsledande inom sitt område bland annat genom ett nära samarbete med våra kunder." För att behålla och förbättra Toolex Alpha Sweden:s tekniska och marknadsmässiga kompetens har vi kommit överens med nyckelpersoner om fortsatt anställning. Vi kommer att prioritera fortsatt service, utveckling, tillverkning och marknadsföring av Toolex Alphas CD/DVD system, formsprutor m.m. Salvatore Grimaldi kommer att leda bolaget som VD för Toolex Alpha Sweden. Toolex Alphas försäljnings- och servicenätverk organiseras för närvarande på ett sätt som skall ge kunderna en nära kontakt med bolaget. För ytterligare information kontakta: Salvatore Grimaldi, VD Toolex Alpha Sweden Tel: 08-598 933 00 Fax: 08-598 933 15 e-post: info@toolex-alpha.com eller Jan Örtegren, Finansdirektör Grimaldi Industri Tel: 08-545 044 10 Fax: 08-678 47 30 e-post: jan.ortegren@grimaldi.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00120/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00120/bit0001.pdf

Dokument & länkar