Jonas Brennwald från Sverige ny Vice President för både Nord- och Östeuropa

En omorganisering av Grohes försäljningsregionen genomförs från den 1 april 2016 för att stärka organisationen. I samband med det kommer svenske Jonas Brennwald att bli Regional Vice President och ta över ansvaret som för både norra och östra Europa.  

För Jonas Brennwald innebär sammanslagningen av de olika säljregionerna ett utökat affärsområde och nya utmaningar. Han ser stor potential i att effektivisera säljregionerna.

– Omorganiseringen av säljregionerna gör att Grohe får en starkare ställning i regionerna och därför kommer att få en större påverkan på marknaden. Jag hoppas att våra nordiska kunder kommer att kunna uppleva Grohes fulla potential och styrka på svenska mässan Nordbygg i april, där vi kommer att delta med utökad kapacitet. Även marknaden i Östeuropa är väldigt viktig för Grohe och jag ser stora möjligheter i den regionen, säger Jonas Brennwald.

Jonas Brennwald fick det nya jobbet som Regional Vice President för norra och östra Europa bland annat som en följd av tidigare goda resultat och ett starkt ledarskap. Särskilt viktigt är ledarskapet, då den nya utökade regionen med en mängd olika kulturer och marknadsutmaningar kommer att kräva all det entreprenörskap och starka ledarskap som han är känd för.

Alla omorganisationer av försäljningsregioner i Europa gäller från den 1 april.

Mediakontakt: Vår pr-byrå

Karin Pontén │ E-mail: karin.ponten@varprbyra.se

Telefon: +46 708 66 66 31

Kontakt på Grohe: Jonas Brennwald

Jonas Brennwald │ E-mail: jonas.brennwald@grohe.com

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia