Grolls förvärvar norska Univern

Grolls förvärvar den norska koncernen Univern. Univern är en av Norges ledande leverantörer av skyddsutrustning och arbetskläder med en egen kollektion och varumärke. Årsomsättningen i Grolls-koncernen ökar i och med förvärvet från cirka 650 till närmare 900 miljoner kronor.

Förvärvet följer den strategiska plan för expansion som huvudägaren Litorina tillsammans med ledningen lade fast förra året då Björnkläder bytte namn till Grolls.

Univern är det största företaget i sin kategori i Norge och har en affärsmodell som stämmer väl överens med den för Grolls. Förvärvet befäster vår vision om att vara den ledande butikskedjan i Norden inom yrkeskläder och personligt skydd, säger Hans Janzon, VD för Grolls.

Univern har elva butiker och cirka 100 återförsäljare i Norge. Beräknad årsomsättning uppgår till cirka 230 miljoner kronor. Den nuvarande ledningen i Univern kommer att arbeta kvar i bolaget och huvudägarna, tillika VD och försäljningsdirektör i Univern, kommer också bli ägare i Grolls.

– Grolls, som äger och utvecklar det starka svenska varumärket Björnkläder, kommer att bli en bra ägare för Univern som kan hjälpa oss i vår fortsatta expansion i Norge, säger Dag Olavson, VD för Univern.

Nya butiker i Finland och Sverige

Parallellt med förvärvet av Univern flyttar Grolls fram sina positioner i Sverige och Finland. Det finns idag 28 Grolls Yrkesbutiker i Sverige och två utomlands, i Estland och Finland. Nu öppnas en andra butik i Åbo i Finland den 16 april. Två nya butiker tillkommer i Sverige under året, varav en i Växjö och en i Uppsala.

Utöver de två butikerna i Sverige som berörs ovan har Grolls även förvärvat Trestads Arbetsskydd i Uddevalla. Trestads Arbetsskydd omsätter cirka 14 miljoner kronor per år och ger Grolls bra täckning i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg.

För ytterligare information, kontakta


Hans Janzon, VD, telefon 0730-56 55 00, e-post hans.janzon@grolls.se

www.grolls.se

Dag Olavson, vd Univern, telefon: +45 905 57 702,

e-post: dag@univern.no

www.univern.no

Grolls (tidigare Björnkläder) är baserat i Göteborg och grundades 1905. Idag är Grolls en ledande aktör i Sverige inom yrkeskläder och PPE genom sin butikskedja Grolls, bestående av 28 butiker i Sverige, en i Finland och en i Estland. Grolls äger också varumärket Björnkläder, ett av Sveriges ledande varumärken inom yrkeskläder. För mer information se www.grolls.se

Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora, företrädesvis svenska, företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information, se www.litorina.se

Media

Media

Dokument & länkar