Grönköpings Veckoblad nr 2 2013

Till skillnad från landet i övrigt kan Grönköping försvaras mer än en vecka, tack vare den tappra Fältjägarecorpsen, försäkrar reservlöjtnanten Napoleon Johnsson. Förutsättningen är givetvis, att fienden inte anfaller under den lagstadgade semesterperioden och också undviker längre helger och populära televisionssända sportevenemang.

På ledarplats kommenteras försvarsfrågan, och ledarskribenten summerar läget så att vi inte av neutralitetsskäl kan säga rent ut, att Sverige räknar med Nato-ingripande, men

”detta betyder ingalunda, att vi skola avstå från våra berättigade krav å att denna (omvärlden) skall känna sitt ansvar för att upprätthålla en sådan militär styrka att vårt fredliga Sverige i varje läge kan draga nytta därav utan onödigt långtgående egna förpliktelser.”

Alla har rätt att bli 100 år, säger stadsrådet Joel Eriksson (S) i ett förhoppningsvis valvinnande utspel. Det nyinrättade Sekelverket. som har Svensk bilprovning som förebild, ska varje år inspektera grönköpingsborna och se till att de lever hälsosamt.

Fri invandring till Grönköping, utlovar riksdagsman Krökén i Kröken. Även personer från Hjo och Skövde är välkomna, särskilt om de spenderar sina pengar i Varuhuset och genom entreprenörsanda sätter Grönköping ännu mer på världskartan.

Att amortera på banklån tycker sparbanksdirektör J. Vedbom är helt onödigt. Med lånetider på 200 år knyts flera generationer som trogna kunder till banken. – Jag ogillar rörliga kunder, men är en stor vän av rörlig ränta, speciellt när den rör sig uppåt, understryker bankdirektören.

Brattsystemet med mattvång och ”två vita och en brun” har återinförts på Stadshotellet. Källarmästare J.E. Pettersson har nämligen varit i New York och sett hur populära krogar har återupplivat förbudstidens vanor med hemliga dörrar och sprit i kaffekoppar. Lite hemlighetsmakeri har visat sig vara ett säljande koncept (uppkast), säger källarmästaren.

Kända Grönköpingsbor förklarar i en enkät, att de för egen del kan tänka sig månggifte. Åtminstone männen får stöd av pastorsadjunkten Aftongård, som hänvisar till patriarkerna Abrahams och Jakobs familjeförhållanden.

Notiser

HART NÄR SLARVIG

sägs hr grundmagister G. Negusson å senare tid ha blivit i sin undervisning å Läspeskolan. Enl. vad GV erfar, är dock detta en del av affärsidén bakom den enskilda firma, Första Läxhjälpen, som han nyligen har inregistrerat i syfte att bedriva s.k. extraknäck å fritiden. Meningen är, att föräldrarna skall anlita honom för att han, mot ett skäligt arvode (inkl. RUT-avdrag), skall inpränta i sina elever de kunskaper som han inte hinner förmedla under lektionstid.

SEMMELBURGARE

saluförs nu i hr nöjesdirektör Carl Karlssons Gatukök härstädes.

–Hybrider ligger ju i tiden, och med denna gastronomiska innovation attraherar vi kunder inom segmentet semlor, där Gatuköket hittills haft en mycket låg marknadsnärvaro, säger hr dir. Karlsson till GV. Så överräcker hr K. till GV, gratis och som en ringa muta, en läcker semmelburgare med ymnigt med vispgrädde å hamburgerköttet, samt frågar huruvida vi önskar ketchup eller mandelmassa – eller rentav båda.

EN NYLIGEN

genomförd undersökning visar, att kvinnor använder hela hjärnan, medan män bara använder en bit i taget. Undersökningsresultatet presenterades i sin helhet på en kongress i veckan, men redaktionen på GV har valt att bara meddela en bit i taget i lokalupplagan.

INDUSTRI-

roboten Gusten har, enligt vanligtvis välunderrättade källor, erbjudit Centerpartiet sina tjänster som chefsideolog. Hr robotreparatör Edvin Fredriksson uppger, att Gusten tror sig besitta rätt kompetens, nämligen hårdhudad förmåga att tåla kritik och sjunkande opinionssiffror.

LOKALUPPLAGANS

uppgift att små, feta personer lever längre har nu visat sig vara felaktigt. I stället är det längre, småfeta individer som har de bästa chanserna att överleva, vilket härmed rättelsedementeras en gång för alla.

KONSTSKATTEN

kommer att höjas redan under nästkommande månad, omtalar hr t.f. ekonomichef Elmer Jigebring. För att inte riskera att kommunens värdefulla konstsamling i Rådhusets källare drabbas av översvämning och fuktskador i samband med det tilltagande klimathotet skall nämligen arkivets golv höjas med 15 centimeter.

SAMMANSLUTNINGEN
De ensammas förening har av uppenbara skäl ändrat sitt namn till De f.d. ensammas förening. Beslutet att byta namn var s.g.s enhälligt.

Redaktör: Ulf Schöldström ulf@lindco.se

Taggar:

Kontakt

  • Grönköpings-Veckoblad
    . . .

Prenumerera