Grönköpings Veckoblad nr 2 2018

Det har gått ett halvt sekel sedan det händelserika året 1968. Många prominenta personer i Grönköping samlades därför till en galamiddag på Stadt för att högtidlighålla jubileet och utbyta minnen.

Kulturdoktor Stig Berglund( som tog  studenten i Hjo) mindes t ex hur han hade författat ett manifest på temat ”Det är alltid rätt att göra uppror”. Frkn Ada A:son Susegård stencilerade sedan manifestet och klistrade upp det på anslagstavlor och telefonstolpar. Grundrektor Ludvig Hagwald berättade om hur eleverna ockuperade Läspeskolan och skanderade: Länge leve ordförande Mao! Förre förrädaren Hildor Peterzohn (V) störde dock stämningen med att efterlysa mer revolutionär anda och engagemang i dagens frågor.

Osannolikt eller uteslutet?

Reservlöjtnanten Napoleon Johnsson manar politikerna att enas om formuleringarna om försvaret. Man kan t ex säga att ett osannolikt anfall inte är uteslutet eller att en utesluten attack inte är sannolik. Huvudfrågan synes vara, vem som har uteslutit ett anfall – vi eller fienden?

Fröken Ada A:son Susegård erinrar inför valet om att Miljöpartiet fortfarande finns, även om det inte har synts så mycket i media på sista tiden. Det är inte lätt att regera med en betongsosse som stadsrådet Joel Eriksson (S). Det borde i en feministisk regering vara ”varannan damernas” så att MP får bestämma varannan gång, menar Ada.

Nytt sjukvårdskoncept!

Alla problem på Hälso- & sjukstugan kommer att vara över, när det nya VOV-konceptet introducerats, säger konsulten Åke Schwung. Förkortningen står för Vård-Orienterad Vård, varigenom vårdapparaten inriktas på vården. Redan har man uppsnabbat patientflödet från mottagningsrummet till doktor Salvéns mottagningsrum  med 33 procent genom att minska mottagningsrummet till hälften.

Den humoristiska postmästaren Brunander anser dock att resultatet snarare blivit LOL (LäkarOrienterat Lidande och SOS (SysterOrienterat Suckande).

Självkörande fordon har gjort sin entré i staden. Det är Brandcorpsens ångspruta som programmerats att köra och spruta på egen hand. Vissa inkörningsproblem har inträffat, t ex att det kolrykande ångfartyget Grönköping I blev besprutat, men uppfinnaren Östberg är ändå vid gott mod.

Hart när fientligt uppköp!

Värre var att Östbergs firma Låsar & Tänger hotades av ett fientligt uppköp från Hjo. Lyckligtvis visade det sig vara fråga om en kinesisk affärsman vid namn Hill Ping Zong, som inte hade större krav än att få sitta i styrelsen och omgående  lyfta arvodet.

Arbetsförmedlingen har reformerats genom att föreståndaren Kent-Göran Pall har delats i två funktioner. Halva dagen hjälper han de arbetssökande att fylla i blanketter, och halva dagen besöker han arbetsgivare i staden. Till sin hjälp har herr Pall fått tre samordningsexperter, två strateger och en it-koordinator. Sex nya jobb  har således redan skapats!

Stadsäldsta föryngrad!

Stadens äldsta dam. fröken Sophie Liljedotter, har deltagit i lokaltelevisionens program ”Total uppdejtning” och föryngrats till oigenkännlighet. Förre majoren von Peiland bjöd henne genast på intim supé på Stadt. Och på Systembolaget nekades hon inköp, eftersom hon inte föreföll ha uppnått lagstadgad ålder.

Ett telefonbeställt semmelbak på inte mindre än fem ton avstyrdes i sista stund på Engla Sjödins Bag. & Conditori. Det rörde sig i verkligheten om femton (15) semlor till Skattekontorets eftermiddagskaffe på fettisdagen.

Notiser ur februarinumret

ENÄR NÅGRA GÄSTER

på Varmbadhusets herravdelning varit väl flörtiga under badandet, har fru baderskan Svea Borg startat den s.k. haschtaggen ”Tystnad, tvagning”.

EN NY VALUTA

med det ärevördiga namnet Greenback har Grönköpings finurlige it-yngling Emanuel Björnberg lanserat. Den nya virtuella myskovalutan är hundraprocentigt obegriplig och därmed omöjlig att manipulera. Succésen är enorm, och Bitcoin kommer snart att vara utkonkurrerad, erfar GV.

HR GODSÄGARE

J. Brylén har kritiserats för att ha avverkat gammal skog i den s.k. ekoparken (reservat) invid Brylunda hed. Hr godsägaren försvarar sig emellertid med att avverkningen var nödvändig med tanke å egendomens lönsamhet, enär man inte kan få både guld & gröna skogar.

POLISHUNDEN

Karolina är f.n. tjänstledig för kompetensutveckling. Utbildningen omfattar  skallgång samt tillämpning av de nya villkoren för apporteftergift.

LAVINFARAN

i Gökmassivet är för närv. inte mindre än i Åre eller i Alperna (Schweiz m.m.), varför Grönköping helt nästgårds kan erbjuda en minst lika spännande utförsåkning,  framhåller hr turist- & informationssekreterare Viking Helmersson i ett pressutskick.

LÖNSAMMA FÖRETAG
äro inget som vi inom (S) har spec. mycket emot, säger hr stadsrådet J. Eriksson (S) till GV i ett kraftfullt och smått oväntat uttalande.

- Men, förtydligar hr E., givetvis är det så, att denna lönsamhet icke får leda till vinst.

S.K. DÖSTÄDNING

har kommit alltmer i ropet, men fru sociopsykolog Frida Pjälterud-Glad varnar för att denna trend huvudsakligen innebär, att vi byter prylar med varandra via Blocket-annonser, Tradera, Fejsboksidor och tevesända Antikrundor, vilket medför, att slutresultatet blir i stort sett oförändrat jämfört med utgångsläget i de avstädade bostadshemmen.

Redaktör: Ulf Schöldström ulf@lindco.se 

Kontakt

  • Grönköpings-Veckoblad
    . . .

Prenumerera