Grönköpings Veckoblad nr 4, 2013

Grönköpings sparbank bör ta lärdom av Cypernkrisen, anser sparbanksdirektör J. Vedbom. Att dra in en del av spararnas pengar redan vid källan är ett elegant förfarande som Sparbanken hittills har förbisett, men som snart kan bli aktuellt i en bank nära dig. 

- Det är ju smidigare än att övertala kunderna att flytta sina pengar från bankboken till en avgiftsbelagd fond, säger direktör Vedbom.

Snickerifabrikören P. Gårdberg har lösningen till uländernas problem, nämligen att invånarna där startar eget och blir direktörer med bonusar och fallskärmar, vilket visat sig vara det bästa sättet att undgå fattigdom. FN och Världsbanken kommer att underrättas! 


Konsult fixar kulturen!

Konsulten Åke Schwung (Firma Schwung & Jung), som nyligen utsetts till kulturchef, strävar efter att i framtiden kunna upphandla t. ex. Hamlet genom anbudsförfarande till konkurrerande teatersällskap. Tills vidare går han igenom verksamheten i stadens enda teaterensemble för att se, om mindre konstnärliga inslag kan fås billigare. Varför skulle inte eleverna vid Läspeskolan kunna måla kulisser, eller statister engageras med finansiering från FAS 3?

Finns det verkligen helt kvistfria furugolv, undrar informationschefen V. Helmersson i en något kritisk recension av kulturdoktor Stig Berglunds nya roman ”Besvikelseboken”. Informationschefen menar också, att boken hade blivit klarare och kortare, om den hade ställts upp i punktform.


Etisk kompass klar!

En etisk kompass har konstruerats av uppfinnaren C.A. Östberg. Det kommer att finnas en modell med extra starka varningsklockor för t.ex. vapenindustrin, och apparaten kan också förses med varningstext för användning i frågor som gäller ersättning till direktörer.

Stadsarkitekten E. Glas har ritat en ny sjukstuga i glas som är betydligt större än den nuvarande, men bara har hälften så många sängar. Huset lutar in över stadsläkare Salvéns villa på tomten intill, men arkitekten försäkrar, att huset står stadigt och att avsikten endast är att skapa en spännande märkesbyggnad.

-Det är inte så roligt att vara sjuk, och därför måste vi arkitekter försöka åstadkomma en miljö som ser ut som en flygplats eller ett hotell, säger arkitekt Glas.

Psykologisk forskning vid Läspehögskolan (externfinansierad av varuhusdirektören Jonsson) visar, att vi blir lyckligare av att shoppa. Studien omfattar inte kundernas känslor, när kontokortsräkningen kommer, men ses ändå som ett viktigt bidrag till den allt aktuellare lyckoforskningen.


Idrott och politik hör ihop!

Stadsrådet Joel Eriksson (S), som också är hedersordförande i Grönköpings Idrotts- & Sportklubb, förklarar varför klubben har fått köpa Läspevallen för 1 kr.

-Nu kan vi kraftsamla kring kärnverksamheten i enlighet med vår värdegrund, säger stadsrådet.

Lokalkonkurrenten Brylunda IF kommer att kalla sitt ishockeylag Brylunda-tigrarna för Brylunda Tiger Pigs för att glädja sin huvudsponsor, hr svineridirektören J. Brylén. Laget vägrar dock att spela i skära tröjor.


NOTISER

DET ÄR EJ

ägnat att förvåna att Grönköpingsdemokraterna fortsätter att utesluta många av sina medlemmar, säger frkn Ada A:son Susegård, talrör för Miljöpartiet i Grönköping och numera också dess chefsanalytiker.

-Att utesluta folk är ju i själva verket en grundsten i Grönköpingsdemokraternas ideologi, säger frkn Susegård.


UPPGIFTEN

om att hr politikerkomikern Beppe Grillo från Italien kommer att hålla första maj-talet i Stadsparken dementeras å det bestämdaste av Arbetarekommunens ordförande hr Thure Lundblad.

-Vi är sannerligen inte sämre än att vi inom våra egna led kan hitta flera talare av samma klass och ideologiska halt, fastslår hr Lundblad.


KREDITBEDÖMNINGS-

institutet Standard & Poor är inget att lita på, säger hr sparbanksdirektör J. Vedbom.

-Redan namnet säger ju, att det är medelmåttigt och dåligt, konstaterar hr Vedbom efter att ha konsulterat ett engelsk-svenskt lexikon.


FÖRSLAGET

om att höja pensionsåldern med tvenne år stöds till fyllo av ordföranden i Grönköpings Pensionärsorganisation, hr f.d. major A. von Peiland, som menar att det å senare tid har börjat komma in rena, som han uttrycker saken, ”osnutna ungdomar” i föreningen.


KOMMUNENS

kulturnämnd har nyligen beslutat att följande definitioner skall gälla. Kultur är sådana aktiviteter som inte förmår bära sina egna kostnader och därför är bidragsberättigade. Som nöjesunderhållning klassificeras alla evenemang som folk är villiga att betala dyra biljetter för.


DEN NYBILDADE

föreningen ”Vi som ännu inte har tatuerat oss” har ansökt om status som erkänd minoritetsgrupp. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer nu att snabbutreda frågan.


Redaktör: Ulf Schöldström ulf@lindco.se

Taggar:

Kontakt

  • Grönköpings-Veckoblad
    . . .

Prenumerera