GRÖNKÖPINGS VECKOBLAD NR 4 2012

Grönköpings Fältjägarecorps har just genomfört en lyckad affär med främmande makt: hela förrådet av föråldrade vapen har sålts till Persien!

 – Eftersom en flintlåsbössa inte utgör något hot mot en oljetanker i Hormuzsundet, är det snarast fråga om en fredsfrämjande insats, säger reservlöjtnant Napoleon Johnsson.

Riksdagsmannen Jonas Krökén i Kröken tar i sin krönika upp en annan vapenaffär. – Det är ju bättre att ett fredligt land som vårt tjänar å ev. krigande än att andra exportländer, som kanhända är betydligt mindre fredsvänliga än vi, gör sig oskäliga vinster å stundom hänsynslösa vapenförsäljningar, säger hr Krökén, som dock beklagar att affären kommit till allmän kännedom.

Stadsrådet Joel Eriksson (S) har under en vecka haft kommunkontoret förlagt till förorten Vimmelberga. – Mycket intressant, säger hr Eriksson, jag träffade t.o.m. en invandrare!

Även i Grönköping nolltaxerar storbolagen, t.ex. Firma Låsar & Tänger, som via en s.k. räntesnurra placerar sina vinster i en from stiftelse på Visingsö. Skattechefen tänker nu sätta stopp för snurrandet, men stjärnadvokaten Beaumaré skissar redan på en ränteslunga, som skall slunga alla vinster till något okänt skatteparadis.

Det är lugnt på Grönköpings polisstation sedan polisen Bergström genomfört rikspolischefens tanke att ”outsourca” betydande delar av arbetet. Fyllerister, tillståndsgivning och bortsprungna katter tas nu om hand av andra, men t.v. har polisen dock behållit inspektion av istappar, eftersom det är långt till nästa vinter.

Twittraren Emil Ruda har överraskande återfunnits vid liv! Hans vänner trodde, att han hade dött, eftersom han inte hörts av på nätet på flera timmar, men det visade sig att hans mobil helt enkelt hade gått sönder.

Nyheterna i Grönköpings lokaltelevision har genomgått en ansiktslyftning. Nu finns det två presentatörer, programmet är dubbelt så långt, och allting sägs tre gånger!

Skalden Alfred Vestlund har fått ett fint pris av Joelssons Missionsbokhandel & Förlag, som också trycker hans böcker. Juryn, som bestod av bokhandlaren, hans fru samt boklådepraktikanten Yvette Ruda, var helt enig!

Notiser

HYLLNINGSKÖREN

m. anl. av den H.K.H. Prinsesseliga nedkomsten vill naturligtvis även GV sälla sig till, dock måhända med ett åpekande, att det är mindre lyckat att förlägga en sådan tilldragelse till kl. 04.26 å morgonen, då pressläggningen av lokalupplagan är ohjälpligt passerad sedan flera timmar.

SOM SVAR

å frågan ”Vad är klockan?” bör man svara ex.vis ”Hen är halv tre”, understryker fru feministen och psykosociologen Frida Pjälterud-Glad i en insändare i lokalupplagan.

GIVET

en god konjunktur och relativt andra kommuner bör Grönköpings kommun klara sig bra, säger hr t.f. ekonomichefen Elmer Jigebring efter att ha studerat såväl innehåll som syntax i regeringens prognoser.

I TAKT MED
att Sparbanken numera uttager avgifter för det mesta som har med banktjänster att göra, har ledningen för banken sett sig tvingad att börja med en särskild avgiftsavgift, vilken skall täcka de kostnader man har för administrationen av avgifterna.

LÄSPEAKADEMIENS

svensk-engelska ordbok översätter uttrycket "frånvarande pappa" med ”Far away”.

MED ANL. AV

uppgiften i lokalupplagan att en avsvimmad patient kvarlämnats vid TV:n i flera timmar säger föreståndaren för åldringshemmet Haltero, som hör till vårdkoncernen Commandora Care, att det ibland kan vara nog så svårt att avgöra huruvida en åldring är medvetslös.

-Vissa televisionsprogram är av den arten att det inte utan läkarundersökning är möjligt att bedöma, huruvida den TV-tittande åldringen är medvetslös, eller om den gamle bara är synnerligen djupt ointresserad.

Redaktör: Ulf Schöldström . E-post: ulf@lindco.se

Taggar:

Kontakt

  • Grönköpings-Veckoblad
    . . .

Prenumerera