Grönköpings Veckoblad nr 4 2018

Kommer presidenterna Trump och Kim till Grönköping för hemliga samtal? Det tror stadens innevånare i alla fall, sedan Gökmassivets konferenscentrum bokats och Fältjägarecorpsen försatts i beredskap för att säkra området kring hotellet. Konferensvärdinnan Agneta Palmodin (27) tiger dock som kinesiska muren.

Samtidigt rustar sig stadens näringsliv för ett eventuellt handelskrig och bojkott av amerikanska varor. På Sjödins konditori använder man ändå inte jordnötssmör och tranbärssylt, och Stadshotellet anser, att bourbon bara är en dålig ursäkt för skotsk whisky. Fabrikören Östberg hoppas, att hans unika lås och tänger skall få undantag från ståltullarna.

Vem är liberalast?

På det inrikespolitiska planet tävlar grundrektor Hagwald (L) och riksdagsman Krökén (C) om vem som är liberalast. Hagwald framhåller, att hans parti är troget både mot sina grundläggande värderingar (tillväxt, kärnkraft och NATO-medlemskap) och sina partiledare, och inte byter ut dem i brådrasket.

Krökén klargör, att centerns liberalism innebär att svåra beslut (t.ex. om flygande och köttätande) överlåts till individens samvete. Vad politikerna kan göra är att påpeka, att bränslet bör vara grönt och kossorna närproducerade. Och så måste vi förstås slå vakt om det svenska jordbruket.

På ledarplats välkomnar Veckobladet, att så många partier sluter upp bakom ordning och reda, att det knappast ens på ytterkanterna går att finna någon som talar för oordning och oreda i finanserna, invandringen eller tiggeriet.

Inget kulturstöd!

Grönköpings kulturnämnd har beslutat att inte dela ut kulturstöd till någon nyutkommen bok. Alltid var det något fel på författarens kön eller hudfärg, genusperspektivet eller det politiska engagemanget. Korvmagnaten Carl Karlsson hade t.o.m i sin kokbok approprierat ett typiskt kvinnligt område (matlagning).

Ett välkommet genombrott på genusfronten skedde dock i årets val av Miss Påskkärring. Förre förrädaren Peterzohn, som inkvoterats i tävlingen, vann nämligen över änkefru Pilzén och korades till Mister Påskkärring.

Vårmodet presenteras av trendoraklet Ada A:son Susegård. Det blir breda axlar och vida byxor för båda könen, solglasögonen ska vara transparanta, och sminket fördelas jämnt över ansiktet.

Posten överlastad!

Även posten i Grönköping har fullt upp med paket från Kina. Godsmagasinet och planen framför järnvägsstationen är överfulla, och all verksamhet är inriktad på att lämna ut paket. Sedan tullvaktmästare Ruda inkallats för att tullbelägga försändelserna, har dock anstormningen bedarrat. Det kan bli aktuellt att anordna loppmarknad på paket som inte hämtas ut.

Hållbarhet är det nya temat för ortens näringsliv. Sparbanken har givetvis sedan länge slutat att syssla med pengar, och den världsomspännande koncernen Öl & Mat säljer inte längre öl: möblemanget är inte hållbart nog för de bråk som ölkonsumtionen kan ge upphov till. Joelssons Missionsbokhandel röjer ut alla böcker och satsar i stället på datorer.

Sjukvårdsreform!

Ännu en reform är på gång på Hälso- & sjukstugan. Välkända sjukdomar får nya namn (helst något som slutar på -it) och inordnas under teman och flöden. Konsulten Åke Schwung slår fast, att ”vi måste tänka nytt” och ”vi måste våga arbeta på nya sätt” ( t.ex. homeopati och barfotaläkare).

Det traditionella kosläppet hos lantbrukare Månsson är försenat på grund av den kalla våren. I stället anordnas andra släpp, t.ex av ånga vid kärnkraftverket Knisslinge 1, höns på hönsavlaren Jönssons hönsstuteri, och en fånge från finkan (f. förrädaren Peterzohn).

Notiser ur aprilnumret

HR KYRKOHERDE

Hilarius Boklund undersöker för närvarande, om det är möjligt att utsända kyrkans söndagspredikningar från högtalare i kyrktornet, så att fler än de ytterst fåtaliga gudstjänstbesökarna får möjlighet att höra tröstens och den andliga visdomens ord direkt från predikstolen.

JAG VAR NAIV

erkänner hr t.f, ekonomichef Elmer Jigebring och förklarar vidare att, om han verkligen hade förstått, att den av kommunen anlitade datafirman HP Network Business skulle sälja vidare alla interna e-postadresser och nätbaserade sekretessdokument till främmande makt, hade han självfallet icke betalat fullt så många kommunala miljoner för de utlovade konsulttjänsterna.

EN STRÖMMINGSTJÄNST 

med hög kapacitet introduceras i dagarna i Grönköping. Kunderna går bara in på vår hemsida och anger hur de vill ha sina fiskar; varma, kalla, stekta, inlagda o.s.v.. En timme senare kan de upphämtas färdigpaketerade i butiken, meddelar en stolt hr konsumföreståndare Hakon Icander.

  

VISDOMS-

tändernas roll i kunskapssamhället är temat för ett föredrag av hr tandläkare Gilbert Klavander i Läspeskolans aula nu å söndag kl 18.00. Fri entré.

FOSSILFRITT

föreslår frkn hemkonsulenten och talröret Ada A:son Susegård (MP) att det snarast skall bli i Hembygdsgårdens museum, och att objekten lämpligen överförs till Naturhistoriska Riksmuseets geologiska samlingar i huvudkommunen (Sthlm).

EN INFLUENCER 

är en person som har skapat sig kändisskap å internätet, varigenom hen (vederbörande) hoppas kunna påverka sina v.m.k. följare å olika sätt, och inte någon som sprider influensa, meddelas det å GV:s förfrågan från Hälso- & sjukstugans telefonrådgivning.

MED ANLEDNING 

av lokalupplagans meddelande, att fru borgmästarinnan Tekla Sjökvists (f. Sparfhöök) byst kommer att avtäckas nästa vecka i Rådhusets entré, får GV å förekommen anledning meddela, att det end. rör sig om en av hr bildhuggare Fidias Berglund förfärdigad gipsskulptur.

Redaktör: Ulf Schöldström ulf@lindco.se 

Taggar:

Kontakt

  • Grönköpings-Veckoblad
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar