Grönköpings Veckoblad nr 6 2018

På ledarplats uttrycks oro över att väljarna inte hörsammat tidningens maning att samla sig till ett valutslag som kan ge en stark regering. Hoppet står nu till att politikerna kan enas i frågor där det verkar finnas stor enighet, t.ex. invandringspolitiken, så debatten  kan inriktas på andra problem.

Alltid regeringstrogna GV menar, att vad som nu behövs är en samling i den trygga politiska mittfåran med sikte på ett framgångsrikt val och en stark regering (S).

Grönköpings ledande politiker, stadsrådet Joel Eriksson (S) förklarar i en valartikel, att både hans och partiets strävan är att allt ska vara okej. Det är helt enkelt inte acceptabelt, om det inte är okej. Det ska vara ordning och reda, det ska vara tryggt, och alla ska med.

Valstugor av olika fason snickras för fullt i Gårdbergs snickeri, bl.a. en stuga med torvtak till Miljöpartiet, ett missionshus med klockstapel till Kristdemokraterna och en datja till Vänsterpartiet.

Ordnar välkomnas

Ordensväsendets återkomst välkomnas av borgmästare Mårten Sjökvist som hoppas kunna komplettera sin Vasatrissa med en Nordstjärna. Grönköpings egen utmärkelse Halte-Korset kommer också att utdelas igen.

Mindre nöjda är flera yrkesgrupper som invänder mot olämpliga brottsrubriceringar. Om det är diskriminerande att tala om ”hedersbrott”, borde man också undvika ”bokföringsbrott” som ställer revisorer i en dålig dager eller ”sedlighetsbrott” som utpekar alla sedlighetsivrare.

Även i Grönköping har svaren till högskoleproven läckt ut. Till råga på olyckan var svaren felaktiga, t.ex. Hallands floder som uppgavs heta Fiska, Ärtan, Missa och Lagom.

Omstridd väderleksrapport

Är det verkligen nödvändigt att ha väderleksrapporter i radion så gott som varje timme? Nej, säger reseevangelisten Gideon Olivepalm som menar, att rapporterna har fått karaktären av profan andakt i illojal konkurrens med det kristna budskapet, Jo, säger den ansvarige frilansmeteorologen Fridolf Månsson och framhåller, att börsen har blivit mycket ostadigare, sedan börsrapporten försvann från radion.

Med hjälp av en norsk konsult, Hildedor Petersen från Kristiania, blev nationaldagen ovanligt festlig i Grönköping med flaggviftande och ansiktsmålningar. Stadsrådet Eriksson och nationaldagsprinsessan Agneta Palmodin (27) tog emot folkets hyllningar.

Att Grönköping är det perfekta semestermålet framgår av ett reportage, kända personer delar med sig av semestertips, och goda råd ges inför fisketuren.

Midsommardrömmar

Sedan att lägga sju sorters blommor under kudden på midsommarafton lever kvar bland stadens damer. Sångerskan Gördis ”Flabbs” Brunander brukar drömma om löjtnanten Napoleon Johnsson eller kändisadvokaten Donald Beaumaré, och borgmästardottern Irma Sjökvist drömmer sedesamt om fästmannen och poeten Alfred Vestlund. Engla Sjödin på konditoriet brukar i stället lägga sju sorters kakor under kudden.

Kulturdoktor Stig Berglund (som tog studenten i Hjo) tar sig an ett olöst litterärt problem, nämligen varför Hjalmar Söderberg bara hade fem knappar i västen. Den sjätte knappen kan finnas på Thielska galleriet!

Notiser ur juninumret

ENDAST SÄLLSYNTA

sjukdomstillstånd kommer att behandlas på Hälso- & sjukstugan under sommaren, enligt direktiv från landstingsrådet A. Augustsson och konsultfirman HP Consulting Group. Som exempel på dylika sjukdomar nämns akut albinism, progressiv prokrastinit, galopperande gangrän och perdurerande priapism.

- Min hustru (tillika syster) och jag räknar med en lugn sommar, kommenterar hr stadsdr A.T. Salvén.

VID DE ÖDMJUKAS      

förbunds årsmöte härförleden misslyckades man med att belöna Årets Ödmjukaste Person, då ingen ansåg sig värdig att mottaga utmärkelsen. Reglerna kommer att omarbetas.

EN S.K. BATÅNG 

har utvecklats av Firma Låsar & Tänger i samarbete med hr stadspolis Paulus Bergström. Med detta kombinationsverktyg för brottsbekämpning slås delinkventen först i huvudet med batongdelen och gripes sedan med den i andra ändan sittande tången. Uppfinningen väntas underlätta polisarbetet å ett hart när revolutionerande sätt. 

”SPARKEN”

har fru social- & försäkringskassechefskan Wilhelmina Unill just erhållit – å gr. av synnerlig nit vid förvägrande av sjukskrivningar. Fru U. väntas dock återanställas efter höstens kommunalval, när nit av ifrågavarande slag åter kommer att efterfrågas.

SEDAN DET

nyligen inträffat, att en morfar hämtat fel barnbarn på förskolan Harry Potter i Ö. Tvärgränd, rapporteras det nu, att några barnbarn hälsat på fel morfar på äldreboendet Haltero. Medan den förstnämnda händelsen skapade en del oro, innan barnbarnet kom till rätta, tycks den senare händelsen, så långt man känner till, ha varit av godo.

TRÖSKELN

in till Arbetsförmedlingens kontor å Storgatan kommer omedelbart att hyvlas ner, meddelar hr arbetsförmedlingschef Kent-Göran Pall, som ett svar å den frekventa kritiken mot de alltför höga trösklarna in till arbetsmarknaden.

LÄSPEAKADEMIENS
ordbok definierar "sjukfrånvaro" såsom det lyckliga läge som råder, när en person är helt fri från sjukdom
 

Redaktör: Ulf Schöldström ulf@lindco.se 

Kontakt

  • Grönköpings-Veckoblad
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar