Grönköpings Veckoblad nr 9 2013

Grönköpings politiker rustar nu inför nästa års val. Moderaterna med godsägare Justus Brylén i spetsen har utropat sig till De nya socialdemokraterna. Stadsrådet Joel Eriksson (S) kontrar med att förklara att Socialdemokraterna är Den nya högern. Grönköpingscentern går till val under slagordet ”Centern – det nya bondeförbundet”. Stora röstframgångar väntas belöna dessa djärva initiativ.

Grönköpingsmoderaterna ändrar också sin logotype från ett stort M till två små mm, dvs från att ha varit versala ska de nu bli gemena. Symboliken är att logotypen kan läsas både som ”med mera”, dvs ännu mera bra politik, och som mm i mums. Man känner igen sig, samtidigt som man tydligt ser förnyelsen, kommenterar hr Brylén.

Avlyssning!

Både Joel Eriksson (S) och riksdagsmannen Krökén i Kröken (C) räknar med att de är avlyssnade – något annat vore konstigt med hänsyn till herrarnas politiska vikt. Hr Krökén är dock litet upprörd över att det är en vänskapigt sinnad nation som avlyssnar:

”Det är ju en helt annan sak, om en fientligt inställd stat söker utspionera våra hemligheter, då detta helt enkelt måste betraktas som naturligt och därmed icke känns lika stötande som en vänskaplig nyfikenhet.”

I allmänhet tar grönköpingsborna lugnt på avlyssnandet. Konferensvärdinnan Agneta Palmodin (27) säger, att det just nu inte finns så mycket att spela in i smyg, eftersom hon och hennes sambo just har tagit en paus i sin relation.

Grönköpings bistånd till främmande länder kommer fram. En garanti är att den ansvariga biståndshandläggaren Ada A:son Susegård finns på plats i tropikerna flera månader om året och lägger det mesta av anslaget på den lokala hotell- & restaurangnäringen.

Karl XII i nytt ljus!

Kulturdoktor Stig Berglund (som tog studenten i Hjo) har just gett ut en succéroman, fritt baserad på Karl XII:s liv. Han har fokuserat på kungen som kvinnokarl och älskare och kan skildra heta möten med Aurora Königsmarck i tältet i Altranstädt och med haremsdamer i Bender.  Att det kanske inte var riktigt så i verkligheten, bekymrar inte hr Berglund: Jag har skrivit fram en persona som vi moderna människor kan förhålla oss till, poängterar kulturdoktorn.

Stadens ledande prästman, kyrkoherden Hilarius Boklund, har inte heller denna gång blivit utsedd till ärkebiskop, trots att han har modifierat sin syn på jungfrufödsel och strävat efter att slå ekumeniska bryggor till både väckelserörelsen och asatron och dessutom har goda förbindelser med påven (”Frasse” som hr Boklund säger).

Ny diet misstolkad!

Stadsläkare A.T. Salvén har lanserat den nya dieten 16:8. Tyvärr har dock många trott, att man ska äta 16 dagar och fasta 8 dagar, men doktorn menade, att man varje dygn kan äta 16 timmar och fasta 8; när man sover behöver man ju ändå ingen mat.

Om Stockholm får Olympiska vinterspel, kan utförsåkningen med fördel förläggas till Gökmassivet i stället för till Åre, hävdar konsulten Åke Schwung. Den nya grenen tefatsåkning kan samtidigt introduceras, och längdåkningsgrenarna bör samordnas med det traditionella Läspelöpet.

Notiser

NOBELPRISET

till fru Ms. Monroe uppskattas i vida kretsar i Grönköping.

-Roligt att priset för en gångs skull gått till någon man känner till, säger sålunda hr yngl. E. Björnberg och tillägger, att han alltid tyckt, att Marilyns filmer är bättre än de flesta romaner.

HR BANKDIREKTÖR

J. Vedbom å Sparbanken säger sig vara bekymrad över att kundernas förtroende sjunker samt funderar å hur han skall kunna vända trenden, dock utan att fördenskull behöva återgå till gammaldags bankservice.

OLAGLIG

registerföring har hr polis Paulus Bergström, som bekant, anklagats för. Hr B. tillbakavisar dock denna anklagelse och hävdar, att hans förmåga att identifiera alla kriminella personer och deras försyndelser enbart beror å gott minne.

DIGITAL

brottslighet är ingenting som den laglydiga allmänheten behöver oroa sig för, säger hr lantpolis Gustaf Adolf Fröblom, som utrett frågan.

-Redan namnet å den befarade kriminaliteten säger ju, att densamma inte tilldrar sig i den riktiga verkligheten, fastslår hr F.

DEN SANNINGS-

kommission som fått i uppdrag att granska statsrådets Joel Erikssons (S) representationsnotor och dylika utåtriktade verifikat, kommer från och med nästa vecka att befinna sig å Bahamasöarna för att å ort å ställe undersöka om det verkligen är så farligt att förtära sin spis (dyra middagar) å främmande jord.

FÖR ATT KOMMA
till rätta med den dåliga lönsamheten planerar F:a Låsar & Tänger att inställa betalningarna. Denna inställning gäller utbetalningar, medan inbetalningar fortfarande emottagas med största intresse.

LÄSPEAKADEMIENS

ordbok definierar ”virus” som den effekt som uppstår när alk-h-l intages i grupp.

Redaktör: Ulf Schöldström ulf@lindco.se

Taggar:

Kontakt

  • Grönköpings-Veckoblad
    . . .

Prenumerera