Grönköpings Veckoblad nr 9 2015

Även Grönköping har drabbats av olagliga utsläpp i trafiken; det har nämligen visat sig att brandstoet Balder manipulerats att lyfta på svansen endast i smyg och inte på Stora torget. Utsläppen har skett när hästen drar den s.k. folkvagnen med brandkusken Särnblad i förarsätet. Hr Särnblad har dryga efterräkningar att vänta!

Gladare miner visar entreprenören Carl Karlsson, som har goda tider för sitt flyktingboende i Brylunda gamla ångkvarn. En fördel är att han kan utspisa flyktingarna med mat från det egna gatuköket. Hur mycket han tjänar vill dock hr Karlsson inte tala om, utan han betonar att han vill göra en humanitär insats.

-Det är naturligtvis inget fel att verksamheten går med en blygsam vinst, så att jag kan köpa ytterligare kvarnar, gamla pensionat, nedlagda skolor m.m. och bli ännu humanitärare, kommenterar hr Karlsson.

I den anrika firman Låsar & Tänger har direktör C.A. Östberg fått sparken p.g.a dålig lönsamhet (vilket inte hindrade ett frikostigt avgångsvederlag) och ersatts av den USA-utbildade brorsonen och konsulten A.C. Ostberg. Dennes hårdhänta omstrukturering av företaget ledde dock till total villervalla, varför Östberg åter fick inkallas.

FÖ död!

I kommunhuset har kaos utbrutit sedan den lokala KD-avdelningen har sagt upp Februariöverenskommelsen mellan de politiska partierna. Den regelbundna maktväxling mellan det röda och det blå blocket som man gjort upp om (och som skulle göra kommunalvalen överflödiga) blir alltså inte av.

Attackerna mot FÖ vid det s.k. kapelltinget i Missionshuset leddes av KD:s nya stjärnskott, fröken Helga Olivepalm (dotter till reseevangelisten Gideon Olivepalm), som aspirerar på att leda den borgerliga Alliansen.

Vatten på Mars!

Att det finns vatten på Mars står numera klart sedan grundskolemagistern och amatörastronomen Gustav Negusson med en avlyssningsapparat uppfångat anksnatter från planeten. Finns det ankor, så finns det vatten, resonerar Negusson. Han får stöd av bataljonsveterinären Åkerström, som på hemväg från Stadshotellet sett ankor cirkulera runt Mars.

Stadens vördade äldsta, fröken Liljedotter, har polisanmälts för integritetsintrång, som består i att hon via sin skvallerspegel har övervakat trafiken i Östra Tvärgränd, inte minst den nyss nämnde bataljonsveterinären, när han går hem från Stadt.

Fröken Liljedotter får trösta sig med att hon, av allt att döma, bor i en s.k blå zon, där människorna lever länge och håller sig friska.

Jämställd Lucia!

Lika överraskande som glädjande har ynglingen Emil Ruda valts till stadens Lucia. Nattsärk och peruk kommer han att låna av sin mamma Mettan.

Ishockeyvåld och supporterbråk kommer att helt försvinna, sedan man kommit överens om att spela den lokala ishockeyserien via SMS. Båda lagen kan då lugnt sitta hemma, och domaren avgör hur matchen slutat, sedan han studerat alla utväxlade meddelanden om mål och räddningar.

I Läspehallen visar en rad Grönköpingsbor vad de lärt sig av en målerikurs ledd av konstmålaren Malte Janzzon. Här kan man t.ex. se ”Tilda kastar skulor för svinen” av hr godsägare Justus Brylén, den storslagna (2x3 meter) muralmålningen ”Visby ringmur i solnedgång” av grundrektor Ludvig Hagwald eller ”Kullor tvaga sig i älven” av signaturen P-zohrn, Flera besökare tyckte sig känna igen både frkn Agneta Palmodin (27) bland de badande kullorna och Gamla klappbryggan i fonden.

Notiser ur novembernumret

GRIPEN

å bar gärning blev en tjuv härförleden vid ett inbrott i hr Carl Karlssons gatukök, men då vederbörande icke kunde identifiera sig, fick hr polis P. Bergström släppa honom å fri fot.

-Visst var det hr f. förrädaren Peterzohn, men han hade ingen legitimation å sig, så vad skulle jag göra? Sådan är lagen, säger hr polis B. något frustrerad.

MILITANTA

genusianer genomförde natten till torsdagen en s.k. henifestation (aktion) mot Stadsbiblioteket, vars fönster sprejades med slogans.

-Vi verkar för ett omedelbart upphörande av bruket av det genusfientliga pronomenet "man" och ser fram emot den dag då vi alla kan gå hen ur huse och se det fullkomligt regna henna från himlen; ingen hennamån − lika för alla! säger genusianernas talesperson, frkn Stina Ruda.

LÄSPEAKADEMIENS

ordbok definierar ”angorafobi” som en panisk skräck för vissa katter och kaniner.

IRRITERANDE

som det kan vara att behöva åhöra andra personers mobiltelefonerande, spec. eftersom det inte går att uppfatta vad den andra parten säger, efterlyser en insändare i GV:s lokalupplaga någon app e.dyl. som gör det möjligt för omgivningen att kunna följa hela samtalet.

DET NYA

ungdomsförbund som hr ordf. Wotan v. Peiland (GD) ämnar starta i st. f. det nyligen uteslutna dylika (GrU) kommer, tvärt emot vad som åstods i vårt förra n:ris, att erhålla ett nytt namn.

-För att ungdomarna skall komma ihåg, att deras åsikter bör överensstämma med mina egna, funderar jag å att, efter utländsk historisk förebild, kalla den nya föreningen Wotan-Jugend, uppger hr v P. nu för GV.

SJÄLVHJÄLPS-

böcker stjälper oftare än de hjälper. En landsomfattande undersökning visar nämligen, att dylika böcker skapar stress hos läsarna, som känner sig otillräckliga inför alla svåruppnåeliga mål och krav. Fru sociopsykolog Frida Pjälterud-Glad planerar nu att skriva en självhjälpsbok om hur man kan lära sig att hantera dylik stress.

Redaktör: Ulf Schöldström ulf@lindco.se

Taggar:

Kontakt

  • Grönköpings-Veckoblad
    . . .

Prenumerera