Är kvinnor bättre på att utföra monotona arbetsuppgifter?

Det är en något provocerande fråga men man kan förledas att tro det när man ser hur arbetet är organiserat på många arbetsplatser. GS undersökning bland medlemmar visar att mer än en tredjedel av kvinnorna mellan 45-59 år har drabbats av arbetsskada. Den vanligaste orsaken till arbetsskada var belastningar på grund av ensidigt arbete.

Vi har genomfört en undersökning bland GS medlemmar och den visar att kvinnorna som arbetar i inom skogs-, trä- och grafisk bransch har mer repetitiva och monotona arbetsuppgifter än män. Lägg därtill att arbetstempot har ökat betydligt de se­naste 20 åren. Allt färre ska producera allt mer. Det allt hetsi­gare tempot i arbetslivet får negativa konsekvenser för arbetstagarnas hälsa och är en bidragande orsak till det alltför höga antalet olyckor och arbetsskador. Av de tillfrågade kvinnorna upp­lever 9 av 10 stress på arbetsplatsen. Mer än var femte kvinna upplever att de inte har möjlighet att ta korta pauser och raster vid behov. Stressen på arbetsplatsen påverkar också fritiden. Många upplever att de är för trötta för att umgås med familj och vänner när man är ledig.

GS avtalssekreterare Tommy Andersson kommenterar rapporten/undersökningen:

– Förutom att kvinnorna har en sämre arbetsmiljö än männen i våra branscher så leder olikheter i arbetsuppgifter till sämre löne- och utvecklingsmöjligheter.

– För oss är det en självklarhet att kvinnor ska ha lika möjligheter, förutsättningar och villkor i arbetslivet som män. Det innebär lika lön för lika arbete och lika möjligheter till befordran, utveckling och utbildning på jobbet. I ett av världens mest jämställda länder så borde man kunna förvänta sig detta.

– Jag tycker att arbetsgivarna är svaret skyldig samt att regeringen har ett ansvar.

Idag är det endast knappt hälften av GS medlemmar som tror sig kunna arbeta fram till dagens ordinarie pensionsålder. Om regeringens önskan är att fler ska jobba längre så kräver detta att regeringen satsar mer på arbetsmiljöarbetet istället för att rusta ner.

Läs hela undersökningen/rapporten på: www.gsfacket.se/jämställdhet 

För mer information kontakta:
Anette Vahlne, kommunikationschef 070-226 97 49

Taggar:

Om oss

http://www.gsfacket.se/ GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Prenumerera

Dokument & länkar