Fel av arbetsmiljöverket!

Att Arbetsmiljöverket friar Gävle kommun från ansvar för en dödsolycka i skogen 2009 är beklämmande. Man har inte gjort sitt jobb fullt ut. Om en person ska arbeta ensam i skogen skall en riskbedömning göras, och det har man tydligen inte gjort i det här fallet.– Det var fel att låta praktikanten Håkan Altin arbeta ensam. Det ska göras en riskbedömning vid ensamarbete i skogen enligt arbetsmiljölagen.

– Märkligt att Arbetsmiljöverket gjort bedömningen att Håkan Altin skulle ha goda kunskaper inom skogsvård. Hur kan de veta det? Håkan Altin var dessutom praktikant, och en praktikant ska inte arbeta ensam, punkt slut. Om man gör en korrekt riskbedömning finns det tekniska lösningar som gör ensamarbete säkrare. Jag tycker med bestämdhet att detta är riktigt skamligt och kräver att Arbetsmiljöverket utreder detta en vända till.

Läs mer på www.da.seFör mer information kontakta: Anette Vahlne, kommunikationschef 070-226 97 49

Om oss

http://www.gsfacket.se/ GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Prenumerera

Dokument & länkar