GS - Tidningsavtalet klart

GS och Medieföretagen Almega överens om tidningsavtalet. 

- Vi är nöjda med att träffa ett avtal som ligger i nivå med övriga avtalsuppgörelser som tidigare träffats på svensk arbetsmarknad. Uppgörelsen innebär att medlemmarna och det lokala facket fortfarande har ett starkt inflytande över arbetstidens förläggning på arbetsplatsen, säger GS avtalssekreterare Tommy Andersson.

GS har under onsdag kväll tecknat ett avtal för 2000 tidningsgrafiker på 12 månader. Avtalet ger löneökning på 2.6 procent och ligger i nivå med övriga löneuppgörelser på arbetsmarknaden.

Minimilöner och övriga ersättningar uppräknas med samma nivå som avtalets höjningar av utgående lön.

Avtalet gäller från 1 maj 2012 och löper ut sista april 2013.

Mer information kontakta 
Anette Vahlne, kommunikationschef 070-226 97 49 

Taggar:

Om oss

http://www.gsfacket.se/ GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Prenumerera

Dokument & länkar