GS bidrar med 100 000 kronor till återuppbyggnaden efter förödelsen från tyfonen Haiya som drabbade Filippinerna förra veckan

Dödssiffrorna efter den fruktansvärda naturkatastrofen på Filippinerna stiger fortfarande och minst 580 000 människor står utan bostad. Behovet av akut hjälp för att överleva dagen är stort och flera organisationer, däribland Palme Center, håller i insamlingar för detta.

Behovet av akut hjälp är stort men kommer även att vara stort under en längre tid. Att bygga upp de svårt drabbade delarna av landet med bostäder, infrastruktur och plantering av ny skog kommer att ta mycket lång tid. För att stödja den långsiktiga uppbyggnaden har GS beslutat att avsätta 100 000 kr, ur förbundets solidaritetsfond.

Stödet går via den globala fackliga federationen, Bygg- och Träarbetar Internationalen,

GS förbundsordförande, Per-Olof Sjöö:

- Ett fackligt stöd är viktigt då återuppbyggnaden bör ske hållbart och  under ordnade former. Våra erfarenheter från tsunami katastrofen  2004 visar att rätt insatser kan skapa nya hållbara jobb, ge fler möjlighet att försörja sina familjer och skapa framtidstro, säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Han fortsätter:

- Jag hoppas att andra fackförbund kommer att ta liknande initiativ inom en snar framtid.

För mer information kontakta:
Anette Vahlne, kommunikationschef GS 070-226 97 49

Taggar:

Om oss

http://www.gsfacket.se/ GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Prenumerera

Dokument & länkar