GS har sagt ja till nytt avtal

Under tisdagen tackade GS ja till nytt avtal som berör 35 000 medlemmar. Avtalsvärde på 6,8 procent, inkl avsättning till arbetstidsförkortning/deltidspension på 0,5 procent.

-Det har varit en otroligt tuff resa och nu verkar det som om vi inte kommer längre. Därför känns det skönt att få ett avtal på plats med löneökningar som säkrar våra medlemmars reallöneutveckling. Dessutom ingår nu en utökad föräldralön vilket var en viktig pusselbit för att vi skulle acceptera förslaget, säger Per-Olof Sjöö.

Avtalsförslaget innehöll en avtalsperiod på 3 år med utlöpningstid sista mars 2016 och med tre lönerevisionstillfällen under avtalsperioden. Den slutliga hemställan innehöll ett avtalsvärde på 6,8 procent, inkl avsättning till arbetstidsförkortning/deltidspension på 0,5 procent.

Till avtalen ska också läggas de förbättringar av avtalsförsäkringar som LO och Svenskt Näringsliv kommit överens om.

-Vi är dock inte hemma än, under tisdag och onsdag fortsätter förhandlingar gällande skogsavtalet, där det kärvar ordenligt. På detta område är de allvarligt läge och jag ser ingen annan utväg än att vidta åtgärder om vi inte kommer fram under veckan, avslutar Per-Olof Sjöö.

Avtalsförslaget berör 35 000 medlemmar inom trä- och stoppmöbelavtalen, sågverksavtalet, skogsavtalet samt civil- och förpackningsavtalen.

Även övriga fyra fackförbund, Facken inom industrin säger ja till avtalsförslaget.

För mer information kontakta:
Anette Vahlne, kommunikationschef 070-226 97 49

Taggar:

Om oss

http://www.gsfacket.se/ GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Prenumerera

Dokument & länkar