GS medlemmar löper störst risk att drabbas arbetsskador

AFA försäkring presenterade igår sin årliga rapport över arbetsskador och sjukfrånvaro.- Detta är helt oacceptabelt, även om vi kunnat se en viss förbättring av arbetsmiljön på sågverken. Arbetsskadorna och mänskligt lidande måste minska nu och de som drabbas ska snabbt få en riktig rehabilitering och hjälp säger Tommy Andersson, avtalssekretare GS.

- Jag kan även konstatera att arbetsmiljöfrågorna inte står högt i kurs varken hos den borgerliga regeringen som kraftigt dragit ner på Arbetsmiljöverkets resurser eller hos Svenskt Näringsliv, tyvärr. Svenskt Näringsliv och arbetsgivarna försöker glida undan att ansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivarna. I en skrivelse till Arbetsmiljöverket vill de försämra de anställdas möjligheter till arbetsanpassning och rehabilitering genom att urholka regelverket. De som drabbas är de som redan är drabbade, arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Oansvarigt och bedrövligt, fortsätter Tommy Andersson.

Varje år inträffar drygt 30 000 godkända arbetsskador och bland dessa leder cirka 4 000 till invaliditet. Det motsvarar 16 invalidiserande allvarliga olycksfall varje arbetsdag.

För mera information: Lennart Gunnarsson, arbetsmiljöombudsman GS 010-470 86 39

Om oss

http://www.gsfacket.se/ GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Prenumerera