Hovrättens dom är ett hårt slag mot arbetet för schysta villkor i skogsbruket

GS hade hoppats på en dom som skulle stärka arbetstagarnas rättigheter, och fastslå att det är bedrägeri när arbetsgivare inte lever upp till de villkor som utlovats i anställningserbjudandet. Efter att hovrätten idag meddelat sin dom i fallet GS – Skogsnicke kan vi besviket konstatera att så inte blev fallet. Man gör också en bedömning av ansvarsgenombrottet för bolagets företrädare som i praktiken gör arbetstagare i svag ställning rättslösa vid bedrägerier.

Dagens dom från hovrätten är ett stort nederlag för alla som hade hoppats på stärkt skydd för löntagares rättigheter i Sverige. GS kan konstatera att det funnits ett stort intresse från allmänheten att fackföreningsrörelsen ska stå upp mot den här typen av orättvisor. GS har haft ett stort stöd i att driva de här frågorna och de insamlingar som startats av olika organisationer för att hjälpa kamerunarna är ett tydligt bevis på det.

Men vi kan idag konstatera att hovrätten, tyvärr, gjort en annan bedömning än GS.

”Domen är givetvis inte vad vi hoppats på. Risken finns att detta uppfattas som att det nu är fritt fram för arbetsgivare att behandla arbetstagare i svag ställning hur som helst. Här vill dock GS vara tydliga; vi jobbar varje dag för att skogen ska vara en schyst arbetsplats. Dagens dom från hovrätten ändrar inte vår inställning eller vårt arbete för att stärka skogsarbetarnas ställning gentemot arbetsgivarna.” – kommenterar Madelene Engman, avtalssekreterare för GS dagens dom från hovrätten.

GS vill i likhet med tidigare pressmeddelanden på ämnet ta tillfället i akt och understryka att utnyttjande av skogsarbetare  är förkastligt alldeles oavsett arbetarens hemland och jobbar löpande med att säkerställa att skogsarbetare i Sverige arbetar under schyssta villkor. Men man ska komma ihåg att skogen är en arbetsplats stor som 44 miljoner fotbollsplaner och det är ett digert arbete för ett fackförbund att ensamt kontrollera alla tusentals arbetare som kommer till Sverige för att jobba med plantering under en säsong. Därför krävs det ett brett ansvarstagande från flera håll för att hålla skogen ren från orättvisor.

GS vill lägga ett större ansvar på skogsbolagen och skogsägarna att säkerställa att entreprenörerna som de anlitar är seriösa. GS vill också se tydligare regelverk för bland annat förhandskontroll av arbetsgivarens seriositet och stärkt rättslig ställning vid arbetserbjudande för arbetstagare från tredjeland. 

Det är också något att ta hänsyn till när Sverige nu är på väg att få sitt första nationella skogsprogram.  Om regeringen menar allvar med att skogen - det gröna guldet - ska vara en långsiktig och hållbar inkomstkälla måste statliga myndigheter ta ett större ansvar för att minska risken för den här typen av utnyttjande.

Presskontakt GS:

Julius Petzäll Mendonca
Press och kommunikation GS

Tel: 0706609129
Mail: julius.petzall@gsfacket.se

Om oss

http://www.gsfacket.se/ GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar