Skogsarbetarna från Kamerun får ersättning

Idag fredag den 8 februari har GS träffat en överenskommelse med SLA (Skogs- och lantarbetarförbundet). Överenskommelse som reglerar löner och andra ersättningar enligt gällande kollektivavtal. Det har varit en lång process efter att Sveriges Televisions Uppdrag Gransknings reportage om skogsarbetare från Kamerun som brutalt och skoningslöst utnyttjats av sin svenska arbetsgivare.

– Det känns givetvis väldigt skönt att vi äntligen kom överens med arbetsgivaren men denna historia är tyvärr inte unik. GS har under många år försökt förhindra att utländska arbetare som lockats till Sverige med fagra löften om goda svenska löner och drägliga arbetsvillkor skrupellöst blir lurade på sina rättigheter. Vi anser att en rad åtgärder måste genomföras för att garantera såväl de migrerande arbetstagarnas rättigheter som den svenska arbetsmarknadsmodellens fortlevnad för att få bukt med problemet, säger GS avtalssekreterare Tommy Andersson.

GS grundsyn är att arbetsmarknaden ska regleras av arbetsmarknadens parter, men att politiska beslut kan bidra till detta. GS har av den anledningen krav på politiska åtgärder, bl.a. att:

- Ett nationellt register bör inrättas över de företag som arbetar i Sverige
- Huvudentreprenören ska ta ansvar för att underentreprenörer följer arbets- och anställningsvillkor.
- Mer resurser ges till Arbetsmiljöverket och Skatteverket.

När det gäller arbetstillstånd för arbetstagare från tredje land kräver GS:

- Förhandskontroller av arbetsgivarens seriositet
- Stärk arbetserbjudandets rättsliga ställning
- Efterhandskontroll av inbetalda skatter och avgifter via Skatteverket
- Sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot reglerna

Läs mer ingående om ovan åtgärder på: www.gsfacket.se

För mer information kontakta:

Anette Vahlne, kommunikationschef 070-226 97 49

Taggar:

Om oss

http://www.gsfacket.se/ GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Prenumerera

Dokument & länkar