Guide och Caran blir leverantör av konsulttjänster inom PDM-området

Guide och Caran har tecknat ett flerårigt avtal med Volvo inom PDM-området. Genom att implementera PDM-system (Product Data Management) som stöd för produktutveckling och tillverkning räknar Volvo med att dramatiskt öka sin flexibilitet och effektivitet och därmed stärka sin konkurrenskraft. "Detta partnerskapsavtal lägger grunden för Carans kraftiga expansion inom PDM-konsulttjänster", säger Stefan Wellenstam, VD för Caran Systems. "Avtalet kommer att förstärka Guides roll som konsultleverantör till Volvo", säger Sten Hellström, försäljningschef på Guide. "Samtidigt ger det Guide och Caran mycket goda förutsättningar att etablera sig som marknadsledande PDM- konsulter i Norden" Guide Konsult AB är Sveriges största IT-konsultföretag utan bindningar till program- eller hårdvaruleverantörer. Koncernen har drygt 500 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Guide Konsult AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. För mer information hänvisas till Guides webplats på adress: http://www.guide.se För ytterligare information kontakta: Stefan Wellenstam Sten Hellström VD Caran Systems AB Försäljningschef Guide Konsult AB Tel: 031-335 36 70 Tel: 031-709 50 04

Prenumerera

Dokument & länkar