Svenska företag om Internethandel

"Vart femte företag tror på en kraftigt växande internethandel under de närmaste tre åren.". Detta går bl a att utläsa av den undersökning som Guide Internet Group genomfört med Sveriges 100 största företag inom distribution. 77% av de tillfrågade företagen använder Internet i sina kontakter med kunder och leverantörer. 67% tror att Internet kommer påverka branschen i någon mån under de närmaste tre åren. "Jag tolkar siffrorna som att det finns en stark tro på Internethandel. Jag är dock lite förvånad att det bara var 67 % av företagen som trodde på att Internet skulle påverka dem framöver, min gissning hade legat högre", säger Lars Albinsson, Guide Internet Group. Guide Konsult AB är Sveriges största IT-konsultföretag utan bindningar till program- eller hårdvaruleverantörer. Koncernen har drygt 500 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Guide Konsult AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. För mer information är du välkommen att besöka Guides webplats på adress: http://www.guide.se För ytterligare information kontakta: Per Jarnehammar, Guide Internet Group Tel: 08-634 45 00 E-post: per.jarnehammar@guide.se

Prenumerera

Dokument & länkar