Guide Konsult gör Svenska Rallyt mobilt

Guide Konsult gör Svenska Rallyt mobilt Ett samarbete mellan IT-konsultföretaget Guide och Sveriges Radio ger åskådarna till Svenska Rallyt möjlighet till rykande färsk tävlingsinformation, trafikstatus och serviceinformation via mobiltelefonen. Guide ligger idag mycket långt framme vad gäller praktisk användning av mobilt Internet och har till Svenska Rallyt den 10:e februari tagit fram ett portalsystem för WAP, WEB och SMS tjänster. Guide kommer att ha ett antal WAP-telefoner från Nokia till utlåning under rallyt för att ge åskådarna möjlighet att testa de olika specialanpassade tjänsterna. Via mobiltelefonen kan åskådarna själva söka information och genom SMS-tjänsten kan meddelanden skickas när något viktigt har inträffat vad gäller t ex trafikinformation. Antalet mobiltelefonanvändare växer idag snabbare än antalet PC-användare med Internetförbindelse. I framtiden kommer många av de tjänster som erbjuds via Internet också att kunna nå mobila användare med WAP-telefoner och WAP-datorer. Inom detta växande område satsar Guide på tjänsteutveckling med hjälp av trådlös teknik som WAP och Bluetooth. I dagsläget kan Guide bl.a erbjuda en webbaserad WAP-portal som skräddarsys efter kundens behov. Portalen är lämplig som stöd för företags mobila användare eller telekom operatörer. Den kan även användas som plattform och för marknadsföring av enskilda WAP eller SMS tjänster. Guide samarbetar med Viktoria Institutet vid Göteborgs Universitet, som är ett av Sveriges ledande forskningscenter inom mobil informatik. Viktoria Institutet kommer att studera användningen av portaltjänsterna och WAP- telefonerna under Svenska Rallyt. För ytterligare information kontakta: Johan de Verdier, VD Guide Konsult AB, johan@guide.se Tel: 08-634 45 00, 0706-84 00 94 Mats Nygård, marknadsansvarig Guide Väst, mats.nygård@guide.se Tel: 031-709 50 00, 0706-84 00 00 Eva-Lotta Persson, Informationschef Guide, eva-lotta.persson@guide.se Tel: 08-634 45 80, 0706-84 02 93 Guide Konsult AB är ett snabbväxande strategi och IT-konsultföretag med drygt 750 anställda (efter ett samgående med Framfab 1500 medarbetare). Guide är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista och verksamheten är i huvudsak koncentrerad till Stockholm, Göteborg, Linköping, Malmö, Oslo och Köpenhamn. Koncernens tjänsteutbud är inriktat på att bygga och implementera affärsutvecklande och tekniska system. Guides profilområden är Internet, mobilt Internet, IT-effektivitet, inbyggda system och teknisk infrastruktur. Se även www.guide.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00280/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar