Guide säljer del av verksamheten i dotterbolaget Communicator

Guide säljer del av verksamheten i dotterbolaget Communicator Som ett led i att fokusera på kärnkompetens och renodla verksamheten i Communicator, har Guide tecknat avtal om försäljning av Communicator Teleplan AB, som omorganiseras och säljs till företagsledningen i Teleplan AB. -"Alla delar av Guide ska vara kunskapsfokuserade inom IT-sektorn, där vi satsar på områden som ger långsiktiga och tydliga resultat", säger Guides VD och koncernchef Göran Westling. Teleplan svarade under årets tre första kvartal för mindre än 5% av Guide-koncernens omsättning och bidrog inte positivt till resultatet. Avyttringen frigör resurser för ytterligare satsningar. Jag är övertygad om att vi har funnit en bra lösning för alla inblandade. " Före utförsäljningen omorganiseras Teleplan så att ca 20 konsulter inom delen Strategi och Kommunikationssystem flyttar över till annat bolag inom koncernen. Därefter består Teleplan av 38 anställda med verksamhet främst inom specificering och projektering av tele- och dataanläggningar, samt nätsystem. Dessa områden har liten beröring med Guides inriktning och basverksamhet. - "Teleplans verksamhet rymmer förutsättningar som bättre kan tas tillvara i en fristående struktur", säger Teleplans VD Thomas Ohlsson. "Vi kan nu lättare anpassa vårt sätt att sälja och arbeta för att på så vis få en starkare position på den speciella marknad där vi är verksamma". För avtalets giltighet förutsätts beslut av Guides bolagsstämma. För ytterligare information kontakta: Göran Westling, koncernchef och VD, Guide Konsult AB Tel: 08-634 45 00, E-post: goran.westling@guide.se Michael Edman, VD, Communicator AB Tel: 08-764 40 00, E-post: michael.edman@communicator.se Thomas Ohlsson, VD, Teleplan AB Tel: 08-764 40 00, E-post: thomas.ohlsson@communicator.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/12/19991019BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/12/19991019BIT00020/bit0002.pdf

Dokument & länkar