Guide tecknar ramavtal med Göteborgs Stad

GUIDE TECKNAR RAMAVTAL MED GÖTEBORGS STAD Ramavtalet gäller köp av Internet- och IT-konsulttjänster. Det löper under perioden 1/12 1999 - 30/6 2002 med option på ett års förlängning. Redan nu är samarbetet mellan Guide Konsult och Göteborgs stad värt 12,5 miljoner kronor. Med ett fortsatt ramavtal fördjupas samarbetet väsentligt. Totalt omfattar Göteborgs stads upphandling konsulttjänster för cirka 100 miljoner kronor årligen. I Göteborgs stad ingår totalt 106 företag och förvaltningar med cirka 45 000 anställda. Det är en organisation som kräver en kvalificerad infrastruktur, där informationshanteringen måste vara hårt integrerad mellan de olika förvaltningarna och bolagen. Guide har under flera år varit en prioriterad partner till Göteborgs stad. - Guides förhållande till Göteborgs stads IT-förvaltning bygger på förtroende och långsiktighet, säger Johan de Verdier, VD på Guide Konsult. Ramavtalet gör att vi kan fördjupa det samarbetet och ta ytterligare steg i Göteborgs snabba utveckling som IT-stad. Guides avtal med Göteborgs stad visar på styrkan hos Guides erbjudande - att ta ansvar för både strategi och genomförande. - Omfattande och komplexa åtaganden är något av Guides specialitet, säger Johan de Verdier, och vår förmåga att integrera ny teknik med befintliga system kommer verkligen till sin rätt i uppdragen för Göteborgs stad. För ytterligare information kontakta: Johan de Verdier, VD, Guide Konsult AB, johan@guide.se Tel: 08-634 45 00, 0706-84 00 94 Eva-Lotta Persson, Marknadschef, Guide Konsult AB, eva-lotta.persson@guide.se Tel: 08-634 45 80, 0706-84 02 93 Patrik Lundborg, upphandlingsledare Göteborgs Stads Upphandlings AB, patrik.lundborg@upphandlingsab.goteborg.se Tel: 031-61 37 13, 0707-613714 Guide Konsult AB är ett snabbväxande strategi och IT-konsultföretag med ca 750 anställda. Omsättningen 1998 var 537 miljoner kronor. Guide är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och verksamheten är i huvudsak koncentrerad till Stockholm, Göteborg, Linköping, Malmö, Oslo och Köpenhamn. Koncernens tjänsteutbud är inriktat på att bygga och implementera affärsutvecklande och tekniska system. Guides profilområden är Internet, Knowledge Management, IT- effektivitet, inbyggda system och teknisk infrastruktur. Se även www.guide.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991118BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991118BIT00450/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar