Guides teckningsoptionsprogram fulltecknat

Guides teckningsoptionsprogram fulltecknat Vid Guides ordinarie bolagsstämma den 30 mars 1999 beslutades om att utge sammanlagt högst 400 000 teckningsoptioner till de anställda inom Guide- koncernen i Sverige. Anmälan kunde ske under perioden 29 april - 7 maj 1999. Erbjudandet resulterade i att mer än 340 av medarbetarna i Guide tecknade sig för förvärv av teckningsoptioner. Teckningsoptionerna berättigar till förvärv av nyemitterade aktier till en teckningskurs uppgående till 148 kronor per aktie. Teckningsperioden är 1-31 maj år 2002. De 400 000 teckningsoptionerna motsvarar, vid utnyttjande, en utspädning om 5,3% av aktiekapitalet och 3,4 % av röstetalet. Stockholm den 10 maj 1999 Göran Westling Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Göran Westling, VD Tel: 08-634 45 00, E-mail: goran.westling@guide.se Kjell Jöfelt, Business Controller Tel: 031-709 50 06. E-mail: kjell.jofelt@guide.se Guide Konsult AB (publ) är ett oberoende konsultföretag inom IT-branschen. Koncernens tjänsteutbud är inriktat på affärsstödjande och tekniska system samt omfattar ett stort urval av tjänster inom såväl IT- som management- konsultationer. Verksamheten bedrivs inom de fyra affärsområdena Datakonsult, Infrastruktur och Kommunikation, Management samt Nya Affärer. Kunderna utgörs huvudsakligen av större företag och offentlig sektor i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Se även www.guide.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/11/19990511BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/11/19990511BIT00140/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar