Projekt "Lilly" ger mer tid för forskning på Astra Hässle

Projekt "Lilly" ger mer tid för forskning på Astra Hässle - samtidigt som kostnaderna sänks för support och service Astra Hässle har tillsammans med Guide genomfört ett unikt projekt för att sänka support- och servicekostnaderna för de forskare som väljer att distansarbeta. Projektet kallas för "Lilly" och ger Astra Hässles forskare mer tid över för forskning. Den snabba tekniska utvecklingen ger allt fler medarbetare en möjlighet att distansarbeta. Samtidigt ställs företagens IT-avdelningar inför nya problem. Det gäller till exempel säkerhet och accessfrågor, men också kraftigt ökande kostnader för support och service. Vad kostar det till exempel att uppdatera hundratals PC-datorer som är placerade utanför företagets kontor? Samtidigt? På Astra Hässle i Mölndal - Astras forskningsbolag - har ett samarbete med Guide löst problemen. Guide har med projektet "Lilly" infört ett standardiserat system för de medarbetare som vill ha möjlighet att arbeta utanför företaget. Drygt 570 av företagets medarbetare har idag denna möjlighet. Forskarna kan nu med hjälp av bärbara och stationära lånedatorer kommunicera med huvudkontoret i Mölndal. - Tidigare hade vi inte en standardiserad lösning för att uppdatera alla våra klienter, säger Staffan Lindqvist, projektledare på Astra Hässle. Med Guides lösning kan vi nu reducera support- och servicekostnaderna väsentligt. Projekt "Lilly" bygger egentligen på ett Windows-95 baserat system där klienterna i bas-paketet får tillgång till ordbehandling, kalkyl, presentationsprogram, mail, intranät och internet. Utöver detta finns 15-20 specialapplikationer att tillgå. Själva standardiseringen har hämtat sina grundidéer från Guides framgångsrika metod ShortCut, ett koncept för automatiserad programinstallation. Metoden innebär att all installation och konfiguration sker automatiskt. I och med att klienterna standardiserats kan uppdatering göras automatiskt via uppkoppling till Astra Hässles nätverk eller vid större ändringar via CD som distribueras till användarna. - Samordningen innebär stora tidsvinster och mindre krångel för användarna, vilket ger mera tid över för forskning, fortsätter Staffan Lindqvist. Bengt Lanngren är projektledare på Guide och var ansvarig för projekt "Lilly": Lilly-konceptet har varit väldigt uppskattat hos användarna. Bland annat beroende på att konfigureringen är den samma som på datorerna på nätverket. Användarna känner igen sig direkt, säger Bengt Lanngren. - Vi är mycket glada över det förtroende vi fick att harmonisera systemen hos Astra Hässle, säger Johan de Verdier, VD på Guide Integration AB. Distansarbete är en otroligt snabbt växande företeelse. Om företag inte har ett system för att hantera detta kommer support-kostnaderna för PCs att skjuta i höjden. Astra Hässle har 1400 personer anställda. Knappt hälften av forskarna och övriga medarbetare har idag möjlighet till en större flexibilitet när det gäller att välja var man vill arbeta. Forskarna arbetar i huvudsak med att ta fram bättre läkemedel mot hjärt-kärl och mag-sjukdomar. För ytterligare information kontakta: Johan de Verdier, VD, Guide Integration AB Tel: 031-709 50 00, E-post: johan@guide.se Bengt Lanngren, projektledare, Guide Integration AB Tel: 031-709 50 00, E-post: bengt.lanngren@guide.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19991019BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19991019BIT00120/bit0002.pdf

Dokument & länkar