Stora Guidepriset 1999 på KTH för elliptiska kurvor och studentspex

STORA GUIDEPRISET 1999 PÅ KTH FÖR ELLIPTISKA KURVOR OCH STUDENTSPEX Guide Konsult AB delar för fjärde året i rad ut Stora Guidepriset till bästa datateknologen på KTH. Årets pris har tilldelats Marcus Lagergren, avgångsstudent på sektionen för datateknik på KTH. Mycket goda studieresultat, ett framtidsorienterat examensarbete och ett kreativt studentikost engagemang avgjorde juryns bedömning. Kriterierna för Stora Guidepriset är att visa både goda studieresultat och en kreativ social kompetens. Kundnytta, som Guide eftersträvar i alla konsultuppdrag, kräver bägge dessa egenskaper. Marcus Lagergrens examensarbete behandlar kryptografiska tillämpningar av elliptiska kurvor, ett både svårt och framtidsinriktat ämne. Dessutom var Marcus manusförfattare till två studentspex och redaktör för sektionstidningen dBuggen. Han har under sin studietid bidragit till spridande av både information och glädje. Stora Guideprisets jury har representanter från Guide, Skandia, Almi Företagspartner och KTH. Priset uppgår till 50 000 kronor. För ytterligare information kontakta: Göran Westling, VD och koncernchef på Guide Konsult AB, Tel: 08-634 45 00, E-mail: goran.westling@guide.se Lennart Backe, VD Guide Förädling, Tel: 08-634 45 00. E-mail: lennart.backe@guide.se Guide Konsult AB (publ) är ett oberoende konsultföretag inom IT-branschen. Koncernens tjänsteutbud är inriktat på affärsstödjande och tekniska system samt omfattar ett stort urval av tjänster inom såväl IT- som management- konsultationer. Verksamheten bedrivs inom de fyra affärsområdena Datakonsult, Infrastruktur och Kommunikation, Management samt Nya Affärer. Kunderna utgörs huvudsakligen av större företag och offentlig sektor i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00520/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar