Bolagets marknadschef för Nordamerika lämnar

(NGM : GGEO) Guideline Geo AB (publ) meddelar att bolagets marknadschef för Nordamerika lämnar sitt uppdrag.

Matthew Wolf har avgått från sin anställning i koncernens helägda amerikanska dotterbolag effektivt per den 4 januari 2016. Vi tackar Matt för hans insatser under åren och önskar honom lycka till i hans fortsatta karriär.

För ytterligare information kontakta:

Kjell Husby, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 954 79 97.

www.guidelinegeo.com

Informationen är sådan som Guideline Geo AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2016 klockan 16:00.

 

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.