Första dag för handel efter sammanläggning av aktier i Guideline Geo AB

(NGM : GGEO) Årsstämman för Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, beslutade om sammanläggning av aktier. Fredag den 22 november är första dagen för handel i Guidelines aktier efter sammanläggningen.

Årsstämman i Guideline Geo AB (publ) beslutade den 29 maj 2013 om sammanläggning av aktier innebärande att tio befintliga aktier sammanläggs till en aktie. Fredag den 22 november är första dagen för handel i Guidelines aktier efter sammanläggningen. Det innebär att aktiekursen från och med denna dag kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.

Aktien kommer också att från och med denna dag att handlas med ny ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0005562014.

Aktieägarna i Guideline kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. För de aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen, efter sammanläggningen, inte motsvarar ett fullt antal nya aktier (dvs. inte jämnt delbart på tio), så kommer överskjutande aktier att säljas för ägarens räkning. Observera att varje enskild förvaltare säljer sina kunders ojämna antal aktier och redovisar likvid.

För aktieägare med vp-konto kommer Erik Penser Bankaktiebolag att ombesörja att ojämnt antal aktier säljs för ägarens räkning. Utbetalningen sker genom kontant utbetalning omkring den 5 december 2013 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

Tidplan för sammanläggning av aktier:

22 november 2013

Första dag för handel efter sammanläggning. Ny aktiekurs och ISIN -kod

26 november 2013

Avstämningsdag för sammanläggning.

Omkring 5 december 2013

Utbetalning av behållning från försäljning av överskjutande aktier.

 

För ytterligare information kontakta:

Jonas Moberg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 593 22 75

Se även www.guidelinegeo.com

 

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline utvecklar och marknadsför lösningar inom tre starkt tillväxande globala segment:

  • Kartläggning av vattenförekomster.
  • Övervakning och kartläggning av miljöföroreningar.
  • Undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur.  

I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.