Guideline Geo AB påbörjar återköp av egna aktier – korrigering av datum för påbörjade återköp.

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, korrigerar datum för påbörjade aktieköp som angavs i tidigare utsänt pressmeddelande.

Återköp av aktier påbörjas tidigast måndagen den 24 mars och pågår fram till Årsstämman den 27 maj 2014.

 

För ytterligare information kontakta:

Jonas Moberg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 593 22 75

www.guidelinegeo.com

 

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline utvecklar och marknadsför lösningar inom tre starkt tillväxande globala segment:

  • Kartläggning av vattenförekomster.
  • Övervakning och kartläggning av miljöföroreningar.
  • Undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur.

 

I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.