Guideline utser VD och vVD

(NGM : GODT) Stockholm, 13 mars, Guideline Technology AB (publ), noterat på NGM Equity, meddelar att ny VD och vVD har utsetts för koncernen.

Styrelsen har utsett Niclas Ingemarsson till VD samt Jonas Moberg till vVD med särskilt ansvar för tillväxtområden i Guideline Technology.

Niclas har arbetat som VD för dotterbolaget MALÅ Geoscience sedan 2008 och kommer även fortsättningsvis att vara VD i MALÅ utöver sin nya roll som VD för Guidelinekoncernen. 

Jonas har arbetat som VD för dotterbolaget ABEM Instrument som förvärvades 2011. Han har en gedigen erfarenhet från geofysikbranschen och kommer jämte sin nya vVD-roll att fortsätta som VD för ABEM.

- Styrelsen gläds åt att från de egna leden tillsätta Niclas och Jonas. Båda har mångårig internationell erfarenhet och har framgångsrikt utvecklat företag inom branscher där Guidelinekoncernen är verksam, säger styrelsens ordförande Kjell Husby.

 

För ytterligare information kontakta:

Kjell Husby, Ordförande, Guideline Technology, tel. +46- 70-954 79 97

 

Guideline Technology AB (publ) verkar inom geoteknologi med tre verksamhetsområden. Dotterbolaget MALÅ Geoscience är verksamt inom området markradar. Dotterbolaget ABEM Instrument är verksamt inom området resistivitet och seismisk visualisering. Samriskbolaget SPC Technology, som utvecklar borroptimeringsteknik, ägs till 50.1% av Guideline. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.

Prenumerera