Guidelines dotterbolag ABEM Instrument erhåller order från Somalia avseende vattenletning

(NGM:GODT) Stockholm, 30 augusti, Guideline Technology AB (publ), noterat på NGM Equity, meddelar att dotterbolaget ABEM Instrument AB erhållit order avseende VES-utrustning (vertikal elektrisk sondering) från Somalia till ett värde av 0,7 mkr. Utrustningen ska användas för kartläggning av grundvattenförekomster.

Guidelines dotterbolag ABEM Instrument har erhållit order på s k VES-utrustning (vertikal elektrisk sondering) från Somalia. Ordern kommer från en grupp internationella vattenkonsulter och borrföretag där affären är finansierad via privata donationer och biståndspengar. Utrustningen ska användas för kartläggning av strukturella förutsättningar för förekomster av grundvatten samt optimal anläggning av borrhål för brunnar.

Guideline förvärvade ABEM Instrument den 16 augusti 2011. ABEM Instrument är ett ledande teknologiföretag inom området resistivitet och är även verksamt inom områdena seismisk visualisering och vibrationsövervakning. Inom sina nischområden är varumärket ABEM globalt väl känt liksom även produkterna Terrameter (resistivitet) och Terraloc (seismisk visualisering). Genom Terrameter och VES kan användarna kartlägga bl a grundvattenförekomster vilket är ett applikationsområde som bedöms ha mycket goda tillväxtmöjligheter. ABEM Instrument säljer globalt genom ett 60-tal distributörer.

- Affären är ett bra exempel på potentialen inom kartläggning av vattenförekomster som har goda utvecklingsmöjligheter och växer snabbt både i Afrika och på andra kontinenter. ABEM Instrument är som ett av de ledande teknikföretagen inom resistivitet och vertikal elektrisk sondering väl positionerat att dra nytta av det ökande behovet av teknisk utrustning inom området, säger Jonas Moberg, VD i ABEM Instrument.

 

För ytterligare information kontakta:

Peter Hjorth, VD, Guideline Technology, tel. +46-733 25 75 03

Jonas Moberg, VD, ABEM Instrument, tel. +46-70 593 22 75

Se även www.abem.se

 

 

Guideline Technology AB (publ) är verksamt inom geoteknologi med tre affärsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Inom affärsområdet Guideline finns samriskbolaget SPC Technology i vilket Guideline äger 50,1%. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Affärsområdet ABEM Instrument utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området resistiv och seismisk visualisering. Guideline Technologys aktie är noterad på NGM Equity.