Guidelines dotterbolag MALÅ Geoscience erhåller miljöskyddsorder från Kazakstan

(NGM : GODT) Stockholm, 19 augusti, Guideline Technology AB (publ), noterat på NGM Equity, meddelar att dotterbolaget MALÅ Geoscience erhållit viktig order på markradarutrustning från Kazakstan avsedd för användning inom området miljöskydd.

MALÅ Geoscience har erhållit beställning av ett brett spektrum av markradarinstrument från Kazakstan. Systemen kommer att användas för att mäta miljöpåverkan i samband med större byggprojekt i Euroasien. Ordervärde anges ej av konkurrensskäl.

Miljökonsekvenslagstiftning finns i många länder och har fått ökad betydelse under 2000-talet då internationellt välkända projekt, såsom t ex 3 Gorges dammprojektet i Kina, helt stoppats eller fördröjts p.g.a. att projektplaneringen inte följt miljölagar och förordningar.

”Miljön kring oss är i allt större grad utsatt för påfrestningar och miljölagstiftning runt om i världen har fått ökad betydelse. Markradar har flera användningsområden som stadigt växer. Privata bolag och naturvårdsverk gör riskbedömningar med större projekt, men letar t ex även efter illegala utloppsledningar i vattendrag. När omfattande projekt försenas kan det kosta ofantliga summor och vid direkta oegentligheter är böterna substantiella likaså.”, Niclas Ingemarsson, VD, MALÅ Geoscience.

MALÅ Geoscience är ledande tillverkare av innovativa markradarsystem, även kallat Ground Penetrating Radar (GPR) system, samt programvara som utformats för att tillgodose behoven hos de professionella, tekniska och geologiska användare i världen. MALÅ Geoscience har ett utbud av produkter som passar alla GPR tillämpningar. MALÅ Geoscience erbjuder GPR system med större flexibilitet än konkurrerande system och är världsledande inom både borrhålssystem och multikanalsystem.

 

För ytterligare information kontakta:

Peter Hjorth, VD, Guideline Technology, tel. +46-733 25 75 03

Niclas Ingemarsson, VD, MALÅ Geoscience, tel. +46-953 345 50

 

Guideline Technology AB (publ) är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Inom affärsområdet Guideline finns samriskbolaget SPC Technology i vilket Guideline äger 50,1%. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Guideline Technologys aktie är noterad på NGM Equity.