GUIDELINES DOTTERBOLAG MALÅ GEOSCIENCE LEVERERAR FÖRSTA MIRA SYSTEMET TILL LATINAMERIKA

(NGM:GODT)

Guideline Technology AB (publ) meddelar att dotterbolaget MALÅ Geoscience levererat det första MALÅ MIRA systemet till huvudstad i Latinamerika och har under årets första fem månader noterat den högsta försäljningssiffran under motsvarande period i Latinamerika.

Försäljningsökningen innefattar bl.a. leverans av det första MALÅ MIRA 3D Array systemet till en viktig huvudstad i regionen. Systemet kommer att användas till omfattande kartläggning av infrastruktur under markytan i staden.

Vidare har vägmyndigheterna i Nicaragua och Guatemala båda köpt kompletta system av det s.k. MALÅ RoadCart systemet för användning vid vägmätningar av respektive lands vägnät. Mätningarna kommer att innefatta utvärdering av asfalts tjocklek, detektering av håligheter och utvärdering av stabiliteten i vägbädden.

"Latinamerika är en växande marknad för MALÅ Geoscience och våra mer avancerade lösningar har i år generat ökat intresset bland beslutsfattare i flera av cashekonomierna i regionen, säger Niclas Ingemarsson, VD, MALÅ Geoscience."

MALÅ Geoscience är ledande tillverkare av innovativa markradarsystem, även kallat Ground Penetrating Radar (GPR) system, samt programvara som utformats för att tillgodose behoven hos de professionella tekniska och geologiska samfunden i världen. MALÅ Geoscience har ett utbud av produkter som passar alla GPR tillämpningar. MALÅ Geoscience erbjuder GPR system med större flexibilitet än många konkurrerande system och är världsledande inom både borrhål och multikanal system.

För ytterligare information kontakta:

Peter Hjorth, VD, Guideline Technology, tel. +46-733 25 75 03

eller E-post: info@guidelinetechnology.com

Niclas Ingemarsson, VD, MALÅ Geoscience, tel. +46-953 345 50

Guideline Technology AB (publ) är verksamt inom geoteknologi med två dotterbolag. Dotterbolaget Guideline har utvecklat en unik teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Dotterbolaget MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar