Guidelines samriskbolag SPC Technology offentliggör Secoroc EDGE Drill Monitor för sänkhammarborrning i samarbete med Atlas Copco Secoroc

(NGM : GODT) Stockholm, 8 april, Guideline Technology AB (publ), noterat på NGM-Equity, meddelar att samriskbolaget SPC Technology AB offentliggör Secoroc EDGE Drill Monitor som är den första produkten inom ramen för samarbetet med Atlas Copco Secoroc AB. Secoroc EDGE skapar helt nya möjligheter för operatören att effektivisera sänkhammarborrning. Secoroc EDGE visar via en terminal med display i borriggen vad som händer i hålet vid borrspetsen. Produkten ger information i realtid till operatören som möjliggör optimering genom snabbare borrning, bättre spolning av hålet och minskad risk för utslitning av utrustning vilket minskar risk för stopp och dyra förseningar.

Secoroc EDGE är ett instrument för löpande övervakning av borrning och kan monteras på alla typer av riggar för djuphålsborrning inom olja och gas eller jordvärmeborrning, där man nyttjar Atlas Copco Secorocs sänkborrhammare. Secoroc EDGE produkten består av en sensor, en enhet för datainsamling och processering, samt en dator med 7 tums bildskärm. Sensorn monteras på borrhuvudet eller rotationsenheten vilken ansluts via kabel till enhet för datainsamling som monteras på riggen. När kronan på sänkborrhammaren slår skapas vibrationer som fångas och analyseras, varefter data skickas till datorn. Datorn visar denna information på bildskärmen både grafiskt och numerärt. Eventuella problem eller oväntade förändringar under borrningen visas grafiskt på skärmen i realtid och uppmärksammar operatören på extraordinära händelser. Denna information ger operatören information som t ex kan innebära att borrningen plötsligt övergår från löst berg till fast berg och att anpassning av hastighet och kronlast kan behövas för att undvika problem. Denna omedelbara och löpande information möjliggör för operatören att optimera processen. Secoroc EDGE produkten består förutom dator med display, kablage och annan kringutrustning, även av en årlig programvarulicens.

Tester utförda med erfarna operatörer har visat att Secoroc EDGE generellt höjer prestanda och att utbildning av nya operatörer går snabbare. Secoroc EDGE ger även borrföretag möjlighet att omlokalisera operatörer till helt nya borrplatser utan att de blir mindre effektiva eftersom de snabbt kan förstå den lokala geologin och de specifika förutsättningarna.

”Över hela världen använder erfarna operatörer Atlas Copco Secorocs borrutrustning pga vår avancerade teknologi och produktivitet. Vissa av våra kunder har dock svårt att nyttja den fulla potentialen i vår teknik, bl a beroende på bristande praktisk erfarenhet. Genom Secoroc EDGE Drill Monitor kan dessa kunder ta till vara på hela potentialen i vår teknik och därmed få full valuta för sin investering” säger TJ Plunkett, Engineering Manager Secoroc DTH Products

 

För ytterligare information kontakta:

Peter Hjorth, VD, Guideline,

tel. 0733-25 75 03

 

Ivo Henriksson, CTO SPC Technology,

tel. 0722-256 075

 

Guideline Technology AB (publ) är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Inom affärsområdet Guideline finns samriskbolaget SPC Technology i vilket Guideline äger 50,1%. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Guideline Technologys aktie är noterad på NGM Equity.