Offentliggörande av årsredovisning i Guideline Technology AB (publ)

(NGM : GODT) Guideline Technology AB (publ), noterat på NGM-Equity, meddelar att årsredovisning för räkenskapsåret 2010 finns tillgängligt på bolagets hemsida och i bifogad PDF-fil.

 

För ytterligare information kontakta:

Peter Hjorth, VD, Guideline, tel. 0733-25 75 03 alt. info@guidelinetechnology.com

 

Guideline Technology verkar inom geoteknologimed två verksamhetsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Inom affärsområdet Guideline finns samriskbolaget SPC Technology i vilket Guideline äger 50,1%. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.

Prenumerera