Sammanläggning av aktier i Guideline Geo

(NGM : GGEO) Årsstämman för Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, beslutade om sammanläggning av aktier med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Guideline har fastställt avstämningsdagen till den 26 november 2013.

Årsstämman i Guideline Geo AB (publ) beslutade den 29 maj 2013 om sammanläggning av aktier innebärande att tio befintliga aktier sammanläggs till en aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Guideline har fastställt avstämningsdagen till den 26 november 2013.

Sista dagen för handel i Guideline på NGM Equity före sammanläggningen är den 21 november 2013. Första dagen för handel i Guidelines aktier efter sammanläggningen är den 22 november 2013, vilket innebär att aktiekursen från och med denna dag kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.

En sammanläggning med förhållandet 1:10 innebär att tio aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,10 SEK, sammanläggs till en aktie med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Guideline att minska från 75 051 792 aktier till 7 505 179 aktier.

Aktieägarna i Guideline kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. För de aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen, efter sammanläggningen, inte motsvarar ett fullt antal nya aktier (dvs. inte jämnt delbart på tio), så kommer överskjutande aktier att säljas för ägarens räkning. Observera att varje enskild förvaltare säljer sina kunders ojämna antal aktier och redovisar likvid.

För aktieägare med vp-konto kommer Erik Penser Bankaktiebolag att ombesörja att ojämnt antal aktier säljs för ägarens räkning. Utbetalningen sker genom kontant utbetalning omkring den 5 december 2013 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

 

Tidplan för sammanläggningen av aktier:

21 november 2013

Sista dag för handel före sammanläggning.

22 november 2013

Första dag för handel efter sammanläggning. Ny aktiekurs och ISIN –kod.

26 november 2013

Avstämningsdag för sammanläggning.

Omkring 5 december 2013

Utbetalning av behållning från försäljning av överskjutande aktier.

 

För ytterligare information kontakta:

Jonas Moberg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 593 22 75

Se även www.guidelinegeo.com