Valberedning har utsetts i Guideline Geo AB (publ)

(NGM : GGEO) Guideline Geo AB (publ) meddelar att en valberedning har utsetts inför bolagets årsstämma 2016, och inte 2015 som felaktigt framgick av pressmeddelandet den 17 november.

 

Valberedningen består av följande personer:

 

Peter Lindgren

Torleif Dahlin

Alf Danielsson

Frank Piosek

 

Samtliga personer utom Peter Lindgren representerar större ägare.

 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman, som äger rum den 27 maj 2016, kan skicka e-post till valberedningen via info@guidelinegeo.com eller alternativt skicka brev till valberedningen på nedanstående adress: 

 

Valberedningen för Guideline Geo AB (publ)

c/o Guideline Geo AB

Löfströms Allé 6A

S-172 66 SUNDBYBERG

 

Valberedningen önskar få eventuella förslag senast den 1 april 2016.

 

För ytterligare information kontakta:

Kjell Husby, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 954 79 97.

www.guidelinegeo.com

 

Informationen är sådan som Guideline Geo AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2015 klockan 12:00.

 

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.