Årets Guldäggsplakett går till...

Guldäggsplaketten 2013 går till Thomas Ekman, Tele2.

Motivering:
Kreativitet, mod och uthållighet är tre viktiga beståndsdelar när man skapar framgångsrik reklam. Årets vinnare har mer än väl uppfyllt dessa kriterier och har tillsammans med sina kollegor, under flera år visat på nästan fåraktig envishet med att kommunicera lågt pris. Men gjort det med både tydlighet, värme och humor och därmed skapat en unik position för sitt företag som resulterat i stor kommersiell framgång. Sannolikt har aldrig ett får gjort så mycket för ett företag. Tacka Frank för det. 2013 års Guldäggsplakett går till Thomas Ekman, vd Tele2 Sverige, för Frank-kampanjerna.

Kriterier för Guldäggsplaketten
Guldäggsplaketten, instiftad av Sveriges Annonsörer, ska utdelas till den annonsör (enskild person eller organisation) som, tillsammans med annonsörens byråer, genom mod, kompetens och kreativt tänkande under en längre tid visat hur marknadskommunikation har bidragit till att utveckla annonsörens verksamhet och ökat konkurrensförmågan. Särskild vikt ska läggas vid förmågan att tillföra nya kunskaper och erfarenheter som bidrar till ökad effektivitet i marknadskommunikationen, inte bara för annonsören själv utan för alla aktörer, annonsörer såväl som konsulter.

Kontaktinformation:
Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer, anders.ericson@annons.se

Om Guldägget
Syftet med Guldägget är att lyfta fram Sveriges bästa kommunikation och föra svensk kommunikation framåt. Den kreativa standarden ska höjas. Det ska inspirera och ge mod till en hel bransch. Kommunikationsskapare ska vilja anstränga sig ännu mer och näringslivet ska uppleva den avgörande betydelsen av god kommunikation. Läs mer på www.guldägget.se

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, mobil, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se

Taggar:

Media

Media