Gunnar Karlsen och Piscada utvecklar smart programvara för drift och övervakning

GK-Gruppen med Gunnar Karlsen Sverige och det norska mjukvaruföretaget Piscada ingår ett strategiskt samarbete med syfte att tillsammans utveckla smart programvara för drift och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Behovet av intelligent styrning ökar konstant och därför ingår GK-gruppen, Nordens ledande totaltekniska entreprenör och servicepartner, ett strategiskt samarbete med Piscada för att ta ett starkare grepp runt egenutveckling av programvara som knyter samman de tekniska installationerna.

Det Trondheimsbaserade mjukvaru-företaget Piscada AS har utvecklat en öppen plattform för automation och industriell IT. Plattformen Piscada är byggd på nya generiska industriplattformar och används bland annat inom akvakultur, vattenrening och på marina installationer.

- Avgörande för konkurrensen de kommande åren kommer att vara hur vi som aktörer i marknaden klarar att leverera kundvärde kopplat till den ökande informationsmängd detta möjliggör. Inom GK-gruppen har vi tänkt att våra leveranser av så kallade smarta byggnader skall ge enklare och mer kundanpassat användargränssnitt i kombination med mer kostnadseffektiv produktion, säger Göran Krawe, VD på Gunnar Karlsen Sverige AB.

Ventilation, kyla, rör och vattenburna energisystem är alla installationer som kräver energi, en energianvändning som man kan ta kontroll över genom att använda sig av intelligent styrning. Begrepp som Big data, IoT och Machine learning kopplas samman med den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker förses med små inbyggda sensorer och datorer. Genom konstruktioner av algoritmer kan dessa i sin tur lära sig att göra förutsägelser, vilket innebär att systemet själv lär sig att såväl upptäcka och åtgärda fel som att tipsa oss människor om uppkomna problem innan det är för sent.

-Vår automationsverksamhet binder samman leveranser av elektro, rör, inneklimat och kylteknik till enhetliga tekniska leveranser och våra kunder har förväntningar på att vi gör detta på ett smartare sätt i morgon än vad vi gjorde i går. Vi har en stark tro på att ett samarbete med Piscada kommer hjälpa oss att vidareutveckla vår position som marknadsledare, säger Jonas Almér, Affärsområdeschef för Byggnadsautomation Gunnar Karlsen Sverige AB.

-Utvecklingssamarbetet med en så stor aktör som GK-Gruppen är väldigt spännande för oss, säger Kyrre Isaksen, grundare och VD, Piscada AS.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Göran Krawe
, VD, Gunnar Karlsen Sverige AB
+46 8 764 98 22 | goran.krawe@gk.se 

Jonas Almér, Affärsområdeschef Byggnadsautomation, Gunnar Karlsen Sverige AB
+46 70 19 00 515 | jonas.almer@gk.se

Gunnar Karlsen Sverige AB (GK)
är en totalteknisk entreprenör och servicepartner och levererar tekniska installationer i alla typer av byggnader. Företaget arbetar för en bättre miljö genom att skapa ett hälsosamt inomhusklimat i framtidens byggnader samtidigt som lösningarna bidrar till betydande energibesparingar och miljövinster. Gunnar Karlsens lösningar baseras på ledande teknologi, ingående produktkännedom och flera årtiondens driftserfarenhet. Bolaget är ett helägt dotterbolag till GK Gruppen med säte i Oslo. Koncernen har drygt 2800 medarbetare och en omsättning på cirka 5 miljarder. Den svenska verksamheten finns representerad över hela Sverige - från Kiruna i norr till Trelleborg i söder och har cirka 700 medarbetare och en omsättning på 1 miljard kronor (2016) www.gk.se

Taggar:

Om oss

Gunnar Karlsen Sverige AB är en totalteknisk entreprenör och servicepartner och levererar tekniska installationer i alla typer av byggnader. Vi arbetar för en bättre miljö genom att skapa ett hälsosamt inomhusklimat i framtidens byggnader samtidigt som det bidrar till betydande energibesparingar och miljövinster. Våra lösningar baseras på ledande teknologi, ingående produktkännedom och flera årtiondens driftserfarenhet. Gunnar Karlsen Sverige AB är ett helägt dotterbolag till GK Gruppen med säte i Oslo. Koncernen har drygt 2800 medarbetare och en omsättning på cirka 5 miljarder. Den svenska verksamheten finns representerad över hela Sverige - från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Vi har cirka 700 medarbetare och en omsättning på 1 miljard (2016).

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

GK-Gruppen med Gunnar Karlsen Sverige och det norska mjukvaruföretaget Piscada ingår ett strategiskt samarbete med syfte att tillsammans utveckla smart programvara för drift och övervakning av tekniska installationer i byggnader.
Twittra det här

Citat

Avgörande för konkurrensen de kommande åren kommer att vara hur vi som aktörer i marknaden klarar att leverera kundvärde kopplat till den ökande informationsmängd detta möjliggör. Inom GK-gruppen har vi tänkt att våra leveranser av så kallade smarta byggnader skall ge enklare och mer kundanpassat användargränssnitt i kombination med mer kostnadseffektiv produktion
Göran Krawe, VD på Gunnar Karlsen Sverige AB
Vår automationsverksamhet binder samman leveranser av elektro, rör, inneklimat och kylteknik till enhetliga tekniska leveranser och våra kunder har förväntningar på att vi gör detta på ett smartare sätt i morgon än vad vi gjorde i går. Vi har en stark tro på att ett samarbete med Piscada kommer hjälpa oss att vidareutveckla vår position som marknadsledare
Jonas Almér, Affärsområdeschef för Byggnadsautomation Gunnar Karlsen Sverige AB
Utvecklingssamarbetet med en så stor aktör som GK-Gruppen är väldigt spännande för oss
Kyrre Isaksen, grundare och VD, Piscada AS