Delårsrapport januari-juni 2007

Fortsatt stark organisk tillväxt under ökande vinst

April-juni
• Orderingången ökade med 8,0% till 509,2 MSEK (471,4) vilket motsvarar en organisk tillväxt på 10,5%
• Nettoomsättningen ökade med 13,8% till 515,2 MSEK (452,8) vilket motsvarar en organisk tillväxt på 15,2%
• Resultatet efter skatt ökade med 11,7% till 36,3 MSEK (32,5)
• Resultatet per aktie ökade med 12,2% till 4,15 SEK (3,69)
• Rörelseresultatet ökade med 4,9% till 58,0 MSEK (55,3) och rörelsemarginalen var 11,3%


Januari-juni
• Orderingången ökade med 7,6% till 1 037,1 MSEK (962,6) vilket motsvarar en organisk tillväxt på 10,5%
• Nettoomsättning ökade med 14,4% till 1 000,4 MSEK (874,7) vilket motsvarar en organisk tillväxt på 17,1%
• Resultat efter skatt ökade med 22,6% till 61,4 MSEK (50,1)
• Resultat per aktie ökade med 23,5% till 7,00 SEK (5,67)
• Rörelseresultatet ökade med 14,3% till 100,8 MSEK (88,2) och rörelsemarginalen var 10,1%


Ledningens kommentarer
• Stärkt position och erbjudande för affärsområdet Fastening på den nordiska marknaden genom förvärvet av den norska koncernen Christiania Spigerverk med en omsättning på 160 MNOK
• Etableringen i Mellanöstern - enligt uttalad strategi - genom förvärvet av EmiSafe i Förenade Arabemiraten utgör en plattform för koncernens fortsatta tillväxt i regionen
• Stabil bas för koncernens fortsatta tillväxt i Australien och Oceanien genom ökningen av ägarandelen från 70% till 100% i det australiensiska dotterbolaget Gunnebo Industries Pty Ltd


Utsikter 2007
Tidigare lämnad prognos kvarstår: Första halvåret 2007 utvecklades väl för Gunnebo Industrier och resultatet för helåret 2007 bedöms i nuläget bli bättre än föregående år.


Press- och aktiemarknadsmöte
Telefonkonferens hålls tisdag 14 augusti klockan 13.30 CET. Under telefonkonferensen som hålls på engelska presenterar vd och koncernchef Christer Lenner samt ekonomi- och finansdirektör Tor Hansen rapporten och svarar på frågor.

För att delta i konferensen ring 08 505 201 14 ett par minuter före utsatt tid och ange lösenord ”GIAB”. Presentationsmaterial kan laddas ned från www.gunneboindustrier.se under förmiddagen 14 augusti.

Om oss

Gunnebo Industrier AB är en internationell verkstadskoncern med verksamhet i 12 länder och med ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring avkätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (omfattar Blocks, Non Skid och Telescopics). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde. Omsättningen är på årsbasis drygt 1,4 miljarder kronor och koncernen har cirka 1200 medarbetare.

Dokument & länkar