Gunnebo Industrier Aktiebolag (publ) ansöker om avnotering

Styrelsen för Gunnebo Industrier Aktiebolag har idag fattat beslut om att ansöka om avnotering av bolagets aktier vilka är noterade vid OMX Nordic Exchange Stockholm.

Sista dagen för handel med bolagets aktier har av styrelsen bedömts bli den 1 oktober 2008. Slutligt datum kommer att meddelas snarast efter att bolaget erhållit bekräftelse från OMX Nordic Exchange Stockholm.

Beslutet är fattat med anledning av att Segulah Stellata Holding AB, under ändring till Gunnebo Industrier Holding AB, efter genomförandet av det offentliga erbjudande som offentliggjordes den 22 juli 2008 har förvärvat mer än 97 procent av bolagets aktier och att bolaget därmed inte längre uppfyller spridningskravet i noteringsavtalet med OMX Nordic Exchange Stockholm. Segulah Stellata Holding AB, under ändring till Gunnebo Industrier Holding AB har idag begärt tvångsinlösen av de aktier i Gunnebo Industrier som inte ägs av Segulah Stellata Holding AB, under ändring till Gunnebo Industrier Holding AB.

Gunnebo den 1 september 2008
Gunnebo Industrier Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Om oss

Gunnebo Industrier AB är en internationell verkstadskoncern med verksamhet i 12 länder och med ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring avkätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (omfattar Blocks, Non Skid och Telescopics). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde. Omsättningen är på årsbasis drygt 1,4 miljarder kronor och koncernen har cirka 1200 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar