Kommuniké från extra bolagsstämma i Gunnebo Industrier AB (publ)

Extra bolagsstämman den 19 september 2008 beslutade om:

•Att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Den tidigare styrelsen entledigas och nyval skedde av Carl-Gustaf Bergström, Jörgen Centerman, Håkan Dahlin, Marcus Jansson och Christian Sievert. Stämman valde Jörgen Centerman till ordförande.

•Nyval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

•Att - på grund av den ändrade aktieägarstrukturen i Gunnebo Industrier och att bolaget inom kort förväntas avnoteras från OMX Nordic Exchange Stockholm - upphäva tidigare beslut om valberedning


Stämmans beslut fattades enhälligt.

Om oss

Gunnebo Industrier AB är en internationell verkstadskoncern med verksamhet i 12 länder och med ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring avkätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (omfattar Blocks, Non Skid och Telescopics). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde. Omsättningen är på årsbasis drygt 1,4 miljarder kronor och koncernen har cirka 1200 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar