Pressmeddelande Gunnebo, 26 oktober 2007 Valberedning i Gunnebo Industrier

Vid årsstämman 2007 beslutades att valberedningen ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna per 30 september 2007 samt att styrelsen ordförande är sammankallande

Den tredje största ägaren IF Skadeförsäkrings AB har avböjt representation i valberedningen och representationen övergår därmed till Handelsbanken Fonder som är fjärde största ägare.

Den valberedning som utsetts inför årsstämman 2008 består av:

Nils-Olov Jönsson. Vätterledens Invest AB inklusive närstående (23,4%)
Martin Svalstedt, Stena Adactum AB inklusive närstående (14,0%)
Joachim Spetz, Handelsbanken Fonder (7.7%)

Valberedningen som sammankallas av styrelseordförande Bjarne Holmqvist representerar tillsammans, per 30 september, 45,1% av kapital och röster i bolaget.

Valberedningens uppgift är bland annat att inför bolagsstämman framlägga förslag på styrelsens sammansättning och ordförande, styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete samt i förekommande fall revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta på e-post: valberedningen@gunneboindustries.com eller på adress: Gunnebo Industrier, Valberedningen, 590 93 Gunnebo.

Om oss

Gunnebo Industrier AB är en internationell verkstadskoncern med verksamhet i 12 länder och med ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring avkätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (omfattar Blocks, Non Skid och Telescopics). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde. Omsättningen är på årsbasis drygt 1,4 miljarder kronor och koncernen har cirka 1200 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar