Gunnebo levererar SafePay™ –  sluten kontanthantering till Lidl

Gunnebo Nordic AB och Lidl Sverige KB har tecknat avtal gällande leverans av Gunnebos slutna kontanthanteringssystem SafePay™ till 21 av Lidls butiker i Sverige. Avtalet inkluderar Gunnebos nylanserade slutna kontanthanteringskoncept, som innebär en helt sluten säkerhetskedja, hela vägen från betalningstillfället till uppräkningscentralen.

Efter genomförd utvärdering har Lidl kommit fram till att Gunnebos koncept för sluten kontanthantering motsvarar deras högt ställda krav på säkerhet och effektivitet i hanteringen av kontanter. Företagen har ingått avtal avseende leverans av kompletta lösningar omfattande system och service för 21 butiker. Leveransstart sker under hösten 2011.

”-Lidl har ett starkt fokus på effektivitet och säkerhet. SafePay ger trygghet för vår personal och en underlättad kontantadministration. Valet av Gunnebos SafePay-koncept baseras främst på att det är ett helt slutet kontanthanteringssystem, utan någon säkerhetslucka under kontantprocessen, säger Patrik Nagenius IT/IS Manager, Lidl Sverige KB.

Gunnebos koncept som omfattar SafePay mynt-och sedelenhet, SCL[1] tömningsenhet och den infärgningsskyddade[2] värdeväskan från leverantörerna Petersen- Bach och Spinnaker, ger en rånskyddad lösning hela vägen till uppräkningscentralen. Eventuella attacker mot SCL tömningsenhet eller värdeväska innebär att sedlarna färgas in och därmed blir värdelösa. Det slutna systemet ger också möjlighet till direktkreditering för butiken. Utöver säkerhetsperspektivet innebär SafePay en underlättad kontantadministration för butikspersonal, med eliminerande av kassadifferenser samt recycling av kontanter.

SafePay tillmötesgår Lidls behov gällande helt sluten kontanthantering. Lidl har ett genuint centralt säkerhetstänk och vi ser fram emot ett givande samarbete. Gunnebos etablerade SafePay lösning i kombination med den avancerade tömningsenheten SCL och den framtagna värdeväskan, är ett strategiskt viktigt steg för att eliminera rånfrekvensen mot detaljhandeln, säger Niklas Danfors, Försäljningschef Retail Gunnebo Nordic AB.


[1] SCL: Safe Cash Logistics

[2] Infärgningsskydd: Sedlar förstörs av typgodkänt bläck vid inbrottsförsök av enhet

För mer information, kontakta:

Niklas Danfors, Försäljningschef Retail Gunnebo Nordic AB, mobil: 0709-27 77 47, niklas.danfors@gunnebo.com

Bengt Nordén, VD Gunnebo Nordic AB, mobil 0761- 16 48 28, bengt.norden@gunnebo.com

Unn Granfelt, Chef Marknadskommunikation Gunnebo Nordic AB, mobil 0702-53 9509, unn.granfelt@gunnebo.com

Säkerhetskoncernen Gunnebo levererar effektiva och innovativa säkerhetslösningar till kunder runt om i världen. 5 700 anställda i 30 länder runt om i Europa, Asien, Afrika, Australien och Nordamerika och har en omsättning överstigande €650m. Gunnebos erbjudande fokuserar på Banksäkerhet, Kontanthantering, Värdeförvaring, Entrésäkerhet och Service.
Vi gör Din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebo har mer än 100 års erfarenhet av att leverera säkerhetslösningar och har spetskompetens inom säker förvaring, passagekontroll, global service, banksäkerhet och kontanthantering. Våra lösningar skyddar människor, byggnader och egendom, samt dig, dina anställda och dina kunder.

Media

Media

Dokument & länkar