Gunnebos viltstängsel bäst i test

Under maj 2010 genomförde Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) tester av viltstängsel vid SPs anläggning i Borås. Målet var att utröna vilken typ av viltstängsel, utefter Sveriges vägar, som stått sig bäst efter att ha utsatts för den senaste vinterns kraftiga snötyngd.  

SP genomförde därför en jämförande provning av tre typer av viltstängsel.  Man fördelade en last på olika delar av stängslet och mätte kvarvarande deformation. Detta för att kunna simulera den snötyngd som nätet utsätts för i ett nordiskt klimat.

 ”Efter en sådan här vinter är det mer aktuellt än någonsin att verkligen veta att viltstängslet är konstruerat för nordiskt klimat” säger Håkan Berntsson, Ansvarig Gunnebo Vägsäkerhetsverksamhet.

 Vid testningarna genomfördes även simulering av ett vanligt förekommande scenario där ett större djur, ofta älg, står med frambenen på stängslet. Även där mättes nedböjning och kvarstående deformation.

 Vid båda proven påvisade Gunnebostängslet bäst resultat i testomgången, med en kvarvarande deformation som var mindre än hälften av övriga nätkonstruktioner.

”Det känns riktigt bra då vi alltid vetat att vår konstruktion med en ögleknut, den s.k. ringlocken, är den som vi skall använda i Sverige. Nu har SP vetenskapligt vidimerat det. Gunnebo kommer absolut att hålla fast vid denna beprövade, och nu testade, konstruktion” säger Håkan Berntsson.

Mer information gällande vägsäkerhetsprodukter kan erhållas via mail: vilt@gunnebo.se

För mer information, kontakta:
Håkan Berntsson, 031-727 79 60
Hans Palmqvist, 0490-892 43
Anders Wikström, 031-727 79 76

Gunnebo Perimeter Protection c/o Gunnebo Nordic AB

Säkerhetskoncernen Gunnebo är en professionell leverantör av säkerhetsprodukter och lösningar. Med hundratals år av erfarenhet har vi expertkunskap inom säker förvaring, områdesskydd, tillträdeskontroll och kontanthantering.
Gunnebos lösningar skyddar människor, byggnader och egendom. Koncernen har 5 900 anställda i 28 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Nordamerika och omsätter 6 800 miljoner kronor.
Gunnebo – Vi gör din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebo har mer än 100 års erfarenhet av att leverera säkerhetslösningar och har spetskompetens inom säker förvaring, passagekontroll, global service, banksäkerhet och kontanthantering. Våra lösningar skyddar människor, byggnader och egendom, samt dig, dina anställda och dina kunder.

Media

Media

Dokument & länkar