Bokslutskommuniké 2000

Sammanfattning ¤Resultatet efter finansiella poster ökade med 22 % till 325 Mkr (266). ¤Vinsten per aktie ökade med 21 % till 11:40 kronor (9:40). ¤Faktureringen uppgick till 5 000 Mkr (5 264). För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekter ökade faktureringen med 1 %. ¤Fortsatt renodling - Gunnebo har genom förvärvet av Chubb Safes blivit världsledande inom fysisk säkerhet. Avyttringen av Gnosjö-Gruppen slutförd. ¤Utdelningen föreslås uppgå till 3:25 kr (3:25) per aktie, därtill föreslås en bonus med anledning av redovisade realisationskostnader på 1,00 kr, d v s totalt en ökning med 31 %. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00850/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar