Gunnebo delårsrapport januari - september 2001

GUNNEBO DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 · Orderingången ökade med 40 % till 5 036 Mkr (3 600). Stark orderingång för Gunnebo Security med en organisk tillväxt på 7 %. · Faktureringen ökade med 40 % till 4 783 Mkr (3 423). Gunnebo Securitys organiska tillväxt uppgick till 5 %. · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelse- störande poster ökade med 30 % till 240 Mkr (184). · Gunnebo Security redovisade en stark resultatförbättring till 196 Mkr (122), en ökning med 61 %. Gunnebo Engineerings resultat försämrades med 19 % till 62 Mkr (77). · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 125 Mkr (187). Föregående års resultat innehöll jämförelsestörande poster på 36 Mkr. Dessutom har resultatandelar i intressebolag minskat med 27 Mkr. · För helåret 2001 förväntas resultatet efter finansiella poster, exklusive jämförelsestörande poster bli i nivå med föregående år (210 Mkr). Rörelseresultatet för Gunnebo Security beräknas öka med minst 100 Mkr. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 031- 83 68 00 alt. mbl. 0708-40 03 70, Lennart Gustavsson, Ekonomi- och Finansdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00 alt. mbl. 0705-93 40 80 eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03 alt. mbl. 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se www.gunnebo.se Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med ca 8 400 medarbetare i 95 bolag fördelade på 30 olika länder. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen på årsbasis är ca 6 700 Mkr. Gunnebo förfogar över fyra av världens ledande varumärken inom säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens och Garny. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00830/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00830/bit0003.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00830/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.